Un any més ja són a tocar els exàmens de la selectivitat, les proves que donen accés a la universitat. Aquest 2022, les PAU tornen al seu format habitual de tres dies després que els dos darrers anys, a causa de la pandèmia, s'ampliessin un dia més per garantir l'espai i evitar aglomeracions.

Quan són les PAU? Quins són els horaris dels exàmens? On cal anar a examinar-se? Quan es publiquen els resultats? Quan surten les notes de tall? Donem resposta a aquestes preguntes en aquesta guia ràpida sobre la selectivitat 2022 a Catalunya.

Les dates

Els estudiants catalans s'examinaran aquest anys els dies 14, 15 i 16 de juny.

Els horaris dels exàmens

Dimarts 14 de juny

09.00-10.30: Llengua Castellana i Literatura

12.00-13.30: Llengua Estrangera

15.00-16.30: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Electrotècnia / Física / Geografia

Dimecres 15 de juny

09.00-10-30: Llengua Catalana i Literatura

12.00-13.30: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials / Ciències de la Terra i Medi Ambient / Fonaments de les Arts / Grec

15.00-16.30: Economia de l'Empresa / Literatura Catalana / Disseny / Química / Tecnologia Industrial

Dijous 16 de juny

09.00-10.30: Història

12.00-13.30: Matemàtiques / Dibuix Artístic / Llatí

15.00-16.30: Història de la Filosofia / Història de l'Art / Literatura Castellana / Biologia / Dibuix Tècnic

Com és habitual, els alumnes amb trastorns d'aprenentatge com dislèxia, TDA o TDAH tindran un tribunal ordinari específic. Les dates dels exàmens són les mateixes (14,15 i 16 de juny) però aquests alumnes tindran 30 minuts més per fer les proves. Així, els primers exàmens seran de 09:00 a 11:00, els de la segona franja de 12:00 a 14:00 hores i els de la tarda, de 15:00 a 17:00 hores.

El lloc d'examen

A partir del 10 de juny, cada alumne podrà consultar al portal d'accés a la universitat el lloc on cal anar a examinar-se.

Què he de portar?

Els dies d'examen és obligatori portar el DNI i el full de la matrícula. Per a algunes matèries es pot portar material específic complementari. Aquí podeu consultar el material a l'apartat "Materies de les PAU".

Què passa si arribo tard?

T'has de dirigir al president del tribunal per veure si es pot solucionar el problema. Si no és així, hauràs d'esperar-te a la convocatòria següent.

Què passa si perdo les etiquetes identificatives?

T'has d'adreçar al president del tribunal, que és la persona encarregada de resoldre les incidències que sorgeixin.

Què passa si tinc més d'un examen a la mateixa hora?

Podràs fer els exàmens un darrere l'altre, sense sortir de l'aula, al mateix tribunal i el mateix dia de l'examen.

He de lliurar l'examen si el deixo en blanc?

Sí. L'accés a l'aula sempre implica el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc. Si no entregues un examen a la fase general, això equival a un 'no presentat' en la matèria i a un 'no apte' a la nota d'accés. A la fase específica, si no lliures l'examen, això equival a un 'no presentat' i no ponderarà per al càlcul de la nota d'admissió.

Les mesures covid

Per a aquesta convocatòria 2022 es mantindran les adaptacions adoptades a les convocatòries de 2020 i 2021 amb motiu de la pandèmia de covid-19. Així, igual que el 2020 i el 2021, els estudiants hauran de portar la màscara i es garantirà una aglomeració suficient entre alumnes per evitar contagis. Aquest any, però, els exàmens es tornaran a concentrar en tres dies i no en quatre.

Els resultats de les PAU

Els resultats dels exàmens es penjaran el 29 de juny al mateix portal d'accés. Aquí els alumnes podran descarregar-se un certificat de les PAU amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dóna la mateixa validesa que un original.

Revisió d'exàmens

Un cop publicats els resultats de les PAU, qui vulgui revisar-ne l'examen o els exàmens perquè no està d'acord amb la puntuació obtinguda, ho podrà sol·licitar del 29 de juny a l'1 de juliol. Les sol·licituds es fan al portal d'accés. L'alumne podrà demanar una verificació de la qualificació o una correcció nova. Totes dues opcions s'exclouen si es tracta de la mateixa matèria. És a dir, si demanes una verificació de matemàtiques, no podràs demanar una nova correcció de matemàtiques. Sí que es pot demanar una verificació de Matemàtiques i una nova correcció d'Història, per exemple. El resultat d'aquesta revisió es donarà a conèixer el 8 de juliol.

I qui vulgui veure l'examen, ho podrà fer de l'11 al 15 de juliol, només si abans n'ha demanat la revisió. Per sol·licitar-ho, l'alumne haurà d'enviar el document oficial de sol·licitud de revisió d'exàmens degudament emplenat i signat juntament amb una còpia del DNI a l'adreça electrònica coordinaciopau.reu@gencat.cat amb el tema 'sol·licitud veure exàmens revisió PAU convocatòria ordinària o extraordinària'. Un cop finalitzi el termini de sol·licituds, el 15 de juliol, s'enviarà un correu electrònic a l'estudiant informant-lo del dia, hora i lloc on haurà d'acudir per veure l'examen.

Les notes de tall

La nota de tall correspon a la del darrer estudiant que ha obtingut plaça en un grau determinat. No és una nota fixa, sinó que pot variar cada any ja que resulta de la relació entre places disponibles a cada centre i el nombre de sol·licitants. De moment no es coneix la data en què es faran públiques les notes de tall de 2022. A la convocatòria 2021, les notes de tall es van publicar el 14 de juliol. De tota manera, els alumnes poden fer un primer càlcul de la nota de tall quan sàpiguen els resultats dels exàmens de selectivitat.