L'acumulació judicial és un dels mals endèmics que pateix la justícia. S'han fet alguns esforços per dotar de més recursos i mecanismes per alliberar la gran càrrega judicial que pateixen alguns jutjats. Tot procediment judicial és lent, llarg i amb continuats entrebancs que es van trobar totes les parts implicades en un procés. El sistema telemàtic es va introduir molt a poc a poc en el món judicial i, any rere any, els processos es van acumulant. La imatge de muntanyes d'expedients judicials es repeteix. Es fan alguns passos encaminats en alleugerir almenys la gran càrrega judicial.

Una de les eines que hi ha disponibles és la mediació. Molts advocats es mostren a favor d'aquest procediment perquè escurça de manera notable alguns procediments i evita que s'allarguin. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona es fa una clara aposta per aquest servei. El Servei d'Orientació a la Mediació té com a objecte impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode de resolució de conflictes, segons consta en l'explicació que hi ha a la web del col·legi gironí. Aquest servei de mediació comprèn diverses actuacions com ara: informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació civil i mercantil, orientar i atendre la persona interessada en la mediació i informar sobre la mediació i les seves característiques, segons s'assegura en l'apartat dedicat a la mediació.

També aquest servei pot proporcionar el formulari de sol·licitud i facilitar l'ajuda necessària per omplir-lo, informar directament sobre els requisits necessaris per obtenir assistència jurídica gratuïta o derivar-ho al SOJ i posar-se en contacte amb l'altra part implicada en la possible mediació i oferir-li la mateixa informació i ajut quant a omplir la sol·licitud de mediació i d'assistència jurídica gratuïta. Finalment, es poden trametre ambdues sol·licituds a la seu del centre de mediació familiar de Catalunya corresponent al seu territori, juntament amb la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta o el seu reconeixement.

Aquest servei té un horari d'atenció al públic que és de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Cal demanar hora prèviament trucant al telèfon 972 204 471 de Girona.

La mediació pot contribuir d'alguna manera a alleugerir els processos judicials i que no arribin finalment a acumular-se tantes causes. Segons les últimes dades de 2018, la juridiscció penal, formada per a un total de40 òrgans, va ser la que va rebre més casos judicials, seguida de la civil, amb 45 òrgans; la social, amb 4, i, finalment, la contenciosa-administrativa, amb 3, que va ser la que va registrar un menor nombre d'entrada d'assumptes en el cas de les comarques gironines. Aquest diari ja es va fer ressò en el seu moment que pel que feia referència als assumptes judicials resolts, les xifres van seguir el mateix patró, però va ser en les que van quedar a tràmit en finalitzar l'any on van diferir lleugerament.

En aquest sentit, un cop tancat l'any 2018 es va determinar que la jurisdicció civil era la que té més feina pendent en els jutjats gironins seguint la tendència d'altres exercicis, seguida de la penal, la social i, també en darrer lloc, la contenciosa-administrativa.

No obstant, en començar el 2018 la que tenia més casos en tràmit era precisament aquesta, amb 17.783 assumptes, seguida de la jurisdicció penal, amb 14.566, la social, amb 2.606, i, finalment, la contenciosa-administrativa, amb un total de 1.078.

Desglossat per òrgans jurídics, aquells que tenien un volum més gran de casos pendents per resoldre són els d'instrucció i primera instància (11.776) i els de primera instància (3.458) en el cas de la jurisdicció civil. Pel que fa a la jurisdicció penal, els jutjats d'instrucció i primera instància van tornar a ser els que encapçalaven la llista (9.428), seguits dels jutjats penals (2.346) i els d'instrucció (1.573). Aquests darrers presentaven unes xifres molt similars a les que es van registrar l'any anterior. No es coneixen encara quines hauran estat les xifres de 2019 que indicaran en quina situació es troben els procediments judicials a les comarques gironines

A les dades proporcionades pel CGPJ també s'hi podien trobar les taxes de congestió, les quals mostren que hi ha òrgans que es trobaven més saturats que d'altres. En el cas de la província de Girona, la jurisdicció social (1,80) i la contenciosa-administrativa (1,68) encapçalaven la llista segons les xifres facilitades a finals de l'any 2018.