L'arribada de pasteres a les costes espanyoles a través de l'Estret de Gibraltar s'ha incrementat de manera notable el 2019. Són gairebé un 200% més els immigrants que han arribat a la costa peninsular o Balears en comparació amb les mateixes dates de 2018. Si a aquestes arribades se sumen les embarcacions arribades a Canàries, Ceuta i Melilla, l'augment de migrants respecte el 2018 és del 172%. En concret, són 4.889 les persones que han arribat aquest any davant de les 1.793 que ho van fer en el mateix període de l'any anterior.

Segons l'últim informe del Ministeri d'Interior sobre immigració irregular, les entrades a Espanya han augmentat significativament, de la mateixa manera que ho han fet l'arribada de pasteres, ja que de gener al 14 de febrer van arribar 126 davant de les 78 de 2018. La gran majoria de les arribades s'estan concentrant a l'Estret.

Per les costes peninsulars i les Balears han arribat 4.697 immigrants en 108 pasteres, és a dir, 3.099 persones i 42 embarcacions més. I és que, en aquest mateix període de 2018, les xifres van ser de 1.598 immigrants i 66 pasteres. En el cas de l'Estret, tot aquest increment suposa un 193,9% més respecte el mateix període de l'any anterior.

Per Canàries han arribat 66 immigrants en set embarcacions davant dels 23 que ho van fer el 2018 en dues; a Ceuta, 119 en 10 pasteres (56 i cinc, respectivament l'any anterior) i a Melilla, set persones en una barca (116 el 2018 en cinc embarcacions). No obstant això, per via terrestre l'entrada d'immigrants ha disminuït, ja que han arribat un 28,1% menys, 284 persones menys.