Les vetlles i els enterraments seran una de les activitats que, en entrar a la fase 1 de desconfinament, veuran modificades les restriccions. Així, si fins ara no es permetien vetlles i es limitava a un màxim de tres familiars els enterraments, les vetlles permetran la participació de 15 persones si és a l'aire lliure i de deu si es tracta d'un espai tancat.

Segons detalla l'odre ministerial publicada al BOE d'aquest diumenge, pel que fa als enterraments o cremacions la participació a la comitiva del finat es restringirà a un màxim de 15 familiars i persones properes, a banda de la persona encarregada de la cerimònia o ritual funerari.

Caldrà respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del coronavirus, tant per que fa a la distància mínima de dos metres, com la higiene de mans.