El Consell de Ministres va aprovar ahir un paquet de reformes legals que, entre altres mesures, eleva de 3 a 6 els punts que es restaran per l'ús del mòbil al volant, limita a 30 quilòmetres per hora la velocitat a vies urbanes d'un únic carril per sentit i regula el patinet, que no podrà superar els 25 quilòmetres per hora. Paral·lelament, el Govern vol elevar de 3 a 4 els punts que es perdran per no fer servir el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció. A més, incorpora explícitament com a causa de sanció el mal ús d'aquests elements (per exemple, portar el casc de protecció o el cinturó de seguretat sense cordar). L'objectiu és generar un nou model de seguretat viària que permeti rebaixar en un 50 per cent els morts i ferits greus durant la propera dècada, seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Segons va informar el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, es tracta d'una de les mesures incloses en un paquet de reformes legals. En concret, es recullen en l'avantprojecte de llei que reforma el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial respecte al carnet per punts.

Així, es tipifica com a infracció greu «portar al vehicle» mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, la qual cosa suposarà la sanció de 500 euros i la pèrdua de 3 punts; i se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin sobrepassar en 20 quilòmetres per hora els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.

En un altre ordre de coses, s'inclou la possibilitat de recuperar 2 punts per la realització dels cursos de conducció segura certificats per la Direcció General de Trànsit. «Una ordre ministerial desenvoluparà els requisits necessaris i les condicions que han de complir», va detallar la DGT. A més, la reforma unifica en dos anys el termini que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per recuperar el saldo inicial de punts, període que ara varia en funció de la gravetat de la infracció comesa.

Pel que fa als exàmens de conduir, s'inclou una nova infracció molt greu, cometre frau utilitzant dispositius d'intercomunicació no autoritzats. La sanció serà de 500 euros i amb penalització de 6 mesos sense poder presentar-se a l'examen.

Accés al registre de conductors

Al mateix temps, es preveu l'accés en línia al registre de conductors a les empreses de transport de persones i de mercaderies perquè puguin conèixer si el permís de conduir dels seus treballadors està vigent o no. Només s'informarà en vermell o verd segons si està vigent o no.

Després de la seva aprovació en primera volta pel Consell de Ministres, l'avantprojecte haurà ara de ser informat pels Ministeris d'Hisenda, Afers Econòmics i Transformació Digital, Treball i Economia Social i Política Territorial i Funció Pública.

D'altra banda, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret que modifica tant el Reglament General de Circulació com el Reglament General de Vehicles en matèria de trànsit urbà. D'aquesta manera, es redefineixen els límits generals de velocitat en vies urbanes (article 50) en funció de la seva diferent classificació: en les vies que disposen de plataforma única de calçada i vorera, el límit serà de 20 quilòmetres per hora; en les vies d'un únic carril per sentit de circulació, 30 quilòmetres per hora; i en les vies de dos o més carrils per sentit de circulació, seguirà sent de 50 quilòmetres per hora.

L'executiu va informar que aquests límits no s'aplicaran fins passats sis mesos de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, perquè els ciutadans els coneguin de forma adequada.