«No hi ha acte o instrucció del Ministeri de l’Interior que pugui ser recorregut», i si aquest ministeri va actuar, va ser a petició del Govern de Ceuta, diu l’escrit de resposta que el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska ha enviat a la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional.

Aquest òrgan judicial havia donat 24 hores a Interior perquè li aportés l’escrit del 10 d’agost passat amb l’ordre del ministeri a la Delegació del Govern a Ceuta perquè comencés la repatriació de menors migrants al Marroc. En la resposta, firmada durant la tarda de dimarts pel secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i a la qual va tinir accés El Periódico, Interior explica que no hi ha acte administratiu impugnable, que aquesta ordre va ser un mer prec del Secretari d’Estat a la Delegació del Govern, després de petició del Govern de Ceuta que s’activés el pacte internacional amb el Marroc, per al «retorn acordat» de menors.

«Com a conseqüència de les entrades de persones procedents del Marroc que es van produir a Ceuta els 17 i 18 de maig passats, incloent-hi menors no acompanyats, es va fer necessari implementar mesures –diu l’escrit d’Interior, de la mateixa manera que va explicar a la Fiscalia General de l’Estat– per garantir l’efectiva protecció i tutela dels seus drets i interessos, així com el retorn dels esmentats menors al Marroc sempre que això sigui aconsellable després d’haver analitzat les seves circumstàncies personals».

La resposta de Rafael Pérez relata que «des del Govern de la Ciutat Autònoma de Ceuta s’ha anat sol·licitant l’aplicació de l’Acord entre el Regne d’Espanya i el Regne del Marroc sobre cooperació en l’àmbit de la prevenció de l’emigració il·legal de menors no acompanyats», que els dos països van firmar a Rabat el 2007 i que fins ara no havia sigut activat.

«En aquests termes [el govern ceutí] va dirigir el seu últim escrit, del 10 d’agost passat, a la Delegació del Govern a Ceuta, la qual –al seu torn– el va remetre a aquesta Secretaria d’Estat el mateix dia», continua explicant el document de resposta a l’Audiència Nacional.

«En resposta a això, amb data 10 d’agost es va dirigir un escrit demanant que es procedís a efectuar el retorn dels menors al Regne del Marroc, respectant en tot moment els seus interessos i drets. Tot això amb la finalitat última de garantir en cada cas –diu l’escrit, citant per segona vegada un tractament individual dels nens– les condicions de reunificació familiar efectiva del menor o la seva entrega a una institució de tutela.

Després d’explicar aquests precedents, Interior conclou: «No hi ha acte o instrucció del Ministeri de l’Interior que pugui ser recorregut davant la Sala a la qual ens dirigim».