El fill del Duc de Feria, Luis Medina, va començar a treure d'Espanya els diners que havia obtingut com a comissió per les mascaretes per a l'Ajuntament de Madrid tan sols dos dies després de rebre l'últim dia de març de 2020 el pagament en dòlars per un total 912.800, 97 euros de l'empresa malaia amb l'ell i el seu soci Alberto Luceño van realitzar l'operació.

Així es dedueix d'un informe emès per l'Agència Tributària el febrer de 2021 que obra en el sumari de la causa que instrueix el jutge Adolfo Carretero i al qual ha tingut accés El Periódico de Espanya, del mateix grup editorial que aquest diari, en el qual apareixen aquests cobraments com les úniques operacions de divises realitzades aquest any per l'aristòcrata en els seus comptes bancaris.

Així, consten dos cobraments amb data de 31 de març de 2020 per import de 684.627,62 euros i de 228.173,35 euros amb el concepte 'MASK' rebuts en un dels comptes de Deutsche Bank que tenia Medina a Espanya. 

Els diners van arribar des del Malayan Banking Berhad (MayBlank). Tan sols l'endemà passat, l'1 d'abril, es va realitzar la primera de tres transferències per una mica més de 93.7000 euros a un altre compte en el mateix banc de Medina Països Baixos, als quals van seguir altres dos pagaments més al juny i agost d'aquest any per import similar.