Cuando conceden una libertad bajo fianza quien tiene la última palabra el fiscal o el juez del caso.

17-03-2015Meneame

Cuando conceden una libertad bajo fianza quien tiene la última palabra el fiscal o el juez del caso.
Les compareixences de presó que preveu l’art. 505 LECrim, la part acusadora fa la petició que considera en relació a la situación personal d’una persona i la seva defensa també es manifesta. El jutge és qui decideix en últim terme, en quina situació queda la persona detinguda o imputada.
Pau VILA RUTLLANT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS