Si cruzo por un paso de zebra pero con el semaforo de los peatones en rojo y me atropellan, quien tiene la culpa?

10-03-2016Meneame

Si cruzo por un paso de zebra pero con el semaforo de los peatones en rojo y me atropellan, quien tiene la culpa? 
En aquests casos té preferència el que estableixi el semàfor en aquell moment respecte el pas zebra. Tot i això, s'hauria de veure la zona en que es va produir l'atropellament i la velocitat en que anava el conductor per analitzar si aquest podia haver evitat l'accident i, per tant, que hi pogués haver culpabilitat de les dues parts.

Xavier Casabó Rabassedas
Graduada en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS