Com s´ha de declarar una compensació per un vehicle malmès per inundació?

21-04-2016Meneame

Bon dia, Com s´ha de declarar un ingres rebut pel fons fde compensacio d´assegurances per un vehicle malmes en una inundacio? Passa quelcom si no es declara? Gracies.

Es computarà com a guany o pèrdua patrimonial, a efectes de l´IRPF, la diferència entre la quantitat percebuda i la part proporcional del valor d'adquisició que correspongui al dany. Només es computarà guany patrimonial quan es derivi un augment en el valor del seu patrimoni.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.