Quines despeses em pot ocasionar vendre la casa?

05-07-2019Meneame

Ha arribat l'hora de vendre la casa i no sé quines despeses em pot ocasionar. Tinc la casa hipotecada per valor de 300.000€, la casa esta tasada per 630.000€, el preu de venda es de 650.000€. Tinc més de 65 anys i visc a Catalunya.

En cas de vendre el seu habitatge, ha de comptar que hauria de tributar pel guany patrimonial per IRPF, tot i que, si es tracta d’habitatge habitual i en raó de tenir més de 65 anys, estaria exempt. El que hauria de pagar seria la plusvàlua o impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a l’Ajuntament, en funció dels anys en que hagi estat propietari, així com l’IBI de l’any en que es faci la venda. Si cancel·la la hipoteca haurà de comptar amb les despeses estipulades pel supòsit de cancel·lació anticipada, així com la seva constància en el Registre de la Propietat. Finalment, haurà d'obtenir la cèdula d’habitabilitat si la té caducada, un certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, i si es troba en un edifici en propietat horitzontal, certificació de trobar-se al corrent de totes les despeses de comunitat.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com