Al metro de Barcelona viuen 10.000 bacteris per metre cúbic d'aire, la majoria innocus per a les persones i molts menys que a qualsevol ambulatori o aeroport espanyol, segons un estudi del CSIC.

El Centre d'Estudis Avançats de Blanes (Selva)(CEAB-CSIC) i l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), els dos del CSIC, han elaborat el primer catàleg genètic de la comunitat microbiana del metro, que serà útil per conèixer i controlar la qualitat de l'aire que respiren els usuaris del transport suburbà.

L'estudi, que forma part del projecte europeu Improve Life per avaluar la qualitat de l'aire i proposar mesures que la millorin, ha constatat que la major part dels microorganismes trobats (10.000 bacteris per metre cúbic d'aire) són innocus per a les persones i que els bacteris d'origen humà, inclosos els que són patògens potencials, presenten una proporció per sota del 2 %.

És a dir, que "la xarxa de metro de Barcelona no és un punt d'exposició de risc biològic important i els viatgers no són la font principal de microorganismes en l'aire", ha explicat l'investigador del CEAB, Xavier Triadó, que ha destacat que "la presència de virus era notablement més baixa que la detectada a d'altres estudis realitzats a centres de salut o aeroports".

L'estudi, que publica la revista 'Indoor Air Journal', ha analitzat la qualitat de l'aire de les estacions de metro i de l'interior dels vagons després de recollir mostres entre novembre del 2013 i febrer del 2014, en plena campanya de la grip.

Els investigadors van sotmetre les mostres a una anàlisi genètica per saber la identitat i el nombre total de bio aerosols (terme que utilitzen els científics per referir-se a les partícules en suspensió de l'aire que tenen un origen biològic).

Es tracta d'un estudi preliminar, una primera aproximació ampliable a un seguiment a més llarg termini, a fi de conèixer les dinàmiques i fluctuacions que es produeixen al llarg de l'any i en qualsevol hora del dia, han indicat els investigadors.

En la quantificació es van incloure microorganismes patògens habituals, com són els virus de la grip (Influença A i B), els rinovirus i un fong (Aspergillus fumigatus).

Les dades obtingudes indiquen de manera preliminar l'existència d'una dinàmica en les partícules víriques en l'aire que podria tenir cert poder predictiu dels episodis de grip.

Triadó ha puntualitzat que "es necessiten més estudis d'episodis de grip successius per confirmar aquesta dinàmica i constatar que realment pot ser una eina de prevenció i vigilància epidemiològica en un futur pròxim".

"Amb l'estil de vida actual, ens passem el 90 % del temps dins d'espais tancats on l'aire podria ser un canal de transmissió d'alguns patògens. Per aquesta raó -ha afegit-, monitorar la qualitat de l'aire d'aquests ambients és important".

"En aquest estudi hem analitzat les comunitats microbianes i la presència de virus utilitzant eines genètiques. És, doncs, un primer inventari del microbioma de l'aire d'un lloc públic altament freqüentat, com és el metro", ha comentat Triadó.

"Es tracta d'un aspecte dels viatges en metro que no rep molta atenció, malgrat l'alta afluència de persones que té", ha subratllat Teresa Moreno, investigadora de l'IDAEA i responsable del projecte.

Segons Moreno, "l'aire subterrani també pot contenir contaminants procedents del trànsit, que entren a través dels sistemes de ventilació i dels punts d'accés de les estacions, i d'altres procedents del mateix metro".

L'estudi podria contribuir a predir epidèmies víriques perquè més de 100 milions de passatgers utilitzen cada dia les xarxes de metro repartides a 200 ciutats d'arreu del món.

Concretament a Barcelona, el metro absorbeix el 50 % dels desplaçaments diaris de l'àrea metropolitana i transporta 1,25 milions de viatgers cada dia laborable.

"Per a nosaltres, com a operadors de referència en el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, és enriquidor col·laborar amb institucions científiques per conèixer la qualitat de l'aire dins del metro, un pas necessari per continuar treballant en possibles mesures a aplicar per millorar-la", ha opinat el director de Gestió Mediambiental de TMB, Eladi de Miguel.