Dirigit per Katsumasa Tanaka, investigador principal de riscos climàtics a l'Institut Nacional d'Estudis Ambientals al Japó, un estudi va examinar els escenaris globals per a la transició del carbó al gas utilitzant un enfocament innovador que aplicava mètriques desenvolupades per avaluacions d'impacte climàtic al debat sobre el gas i el carbó. Centrant-se en els principals generadors d'energia del món (Xina, Alemanya, Índia i Estats Units), l'anàlisi va examinar els impactes d'una varietat d'emissions directes i indirectes de tal canvi en escales de temps més curtes i més llargues, des d'unes poques dècades fins a un segle.

«Molts estudis anteriors van ser una mica ambivalents sobre els beneficis climàtics del canvi de carbó a gas -diu Tanaka. El nostre estudi explica millor els beneficis climàtics que resultarien d'aquesta transició energètica, perquè vam triar acuradament les mètriques per avaluar els impactes del clima a la llum dels avenços recents en la comprensió de les mètriques». «Tenint en compte la situació política actual, enviem un missatge molt necessari per ajudar a facilitar el canvi d'energia fora del carbó en el marc de l'Acord de París -apunta Tanaka. No obstant això, el gas natural no és un objectiu final; el considerem com un combustible de pont cap a formes d'energia més sostenibles a llarg termini a mesura que avancem cap a la descarbonització».

Les mètriques d'emissions, o indicadors per avaluar els impactes del canvi climàtic d'una varietat de tipus d'emissions, són eines útils per obtenir informació sobre els impactes del clima sense la necessitat d'executar models de clima que ajuden a suggerir possibles solucions.