L'Ajuntament de Salt administrarà les comunitats de propietaris que tinguin impagats. La mesura serà temporal i només s'hi podran adherir aquells blocs en situació de risc. El projecte, que encara està en vies d'estudi, està pendent de rebre una subvenció del Ministeri de Treball espanyol i podria començar a funcionar al setembre o octubre d'aquest any.

Segons fonts municipals, una cinquantena de comunitats podrien gaudir de la gestió pública. L'Ajuntament de Salt funcionaria com un administrador de finques que tindria com a objectiu sanejar els comptes de les comunitats i aconseguir que es puguin autogestionar. L'actuació pública, però, no estarà oberta a tothom. Només s'hi podran adherir aquelles comunitats que es trobin en "situació de risc". Tot i que encara falta definir clarament aquest concepte, fonts de l'oficina municipal d'habitatge han indicat que englobaria aquelles comunitats amb una situació greu d'impagats, que tinguin tallats els serveis bàsics, com aigua o llum, i en les quals cap veí o administrador de finques se'n volgués fer càrrec. L'Ajuntament ha justificat la mesura indicant que la crisi econòmica fa que moltes comunitats tinguin greus problemes de gestió "als quals ningú vol fer front". Es tractaria, doncs, d'una actuació social.

Des de l'oficina municipal d'habitatge s'ha deixat clar que l'objectiu no "és fer la competència als adminstradors de finques" ni que els vegin "com a competidors sinó com a aliats". De fet, fonts municipals han assegurat que els agradaria que a la mesura s'hi afegissin més agents. Es preveu obrir converses tant amb els bancs i caixes com amb els administradors de finques perquè hi col·laborin.

Segons l'oficina d'habitatge l'actuació municipal consistirà a "dinamitzar les comunitats de propietaris". Els gestors públics primer hauran de sanejar els comptes i cobrar els deutes pendents.

Aquesta actuació es farà atenent a criteris "socials". És a dir, es mirarà en cada un dels impagats, quin deute té i quina és la seva situació economicosocial. Per posar un exemple, un veï que no pagui la comunitat de propietaris però tingui habitacions llogades o fons suficients per pagar, se li exigirà que aboni el seu deute en un termini d'uns tres mesos i sinó se'l denunciarà. En canvi, en el cas d'una persona a l'atur i en situació d'exclusió social, se li farà un pla per pagar el deute al termini que es consideri adequat.

L'actuació del "gestor públic de finques" no serà gratuïta. Es preveu que les comunitats paguin un "preu simbòlic" que podria ser un 20% del que costa un administrador de finques privat.

Criteris socials i d'eficiència

El termini de gestió pública tindrà una limitació, en principi, de dos anys. En aquest període a més de sanejar els deutes, es formarà als veïns per tal que la comunitat pugui autogestionar-se en un futur. L'administrador municipal també buscarà una gestió eficient de la comunitat. Per exemple, mirarà quina assegurança és més convenient i barata i negociarà amb els bancs una millor gestió dels rebuts a més den demanar-los que actuïn "amb conciència social".

Aquest projecte encara s'està desenvolupant i no està enllestit del tot. L'Ajuntament està pendent de rebre una subvenció del ministeri de treball espanyol, però ja han assegurat que si es denega buscaran altres vies de finançament ja que es tracta d'una "política pública prioritària".