Continua la guerra d'escrits i peticions entre Adif i l'Ajuntament de Girona per les obres nocturnes del TAV al Parc Central. Si el 20 de setembre un decret d'alcaldia de Carles Puigdemont obligava els responsables de les obres a no fer treballs que provoquessin soroll, Adif va contraatacar el 27 de setembre amb una sol·licitud on, acollint-se a una urgència, demana que se li permeti fer tasques a la nit durant deu dies. Dos dies més tard (29 de setembre), el regidor del projecte ferroviari, Jordi Fàbrega, ha autoritzat la petició amb un se?guit de condicionants. Pel mig, Adif va emetre un comunicat on alertava que el decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Girona (on fins i tot s'exposava que els operaris no podien cridar) els obligaria a "un replantejament de les fases d'obra, fet que necessàriament comportarà una modificació dels terminis i calendaris d'execució de l'estació".

En la missiva d'Adif es recorda que el decret d'alcaldia permetia que "per raons d'urgència o d'altres qüestions degudament justificades, s'hagués de realitzar actuacions" en horari nocturn, i llavors s'hauria "de sol·licitar de forma expressa i amb anterioritat a l'execució de les ?obres autorització municipal". Les empreses que treballen al TAV de Girona exposen que no poden retirar terres del telescopi per un punt determinat i sol·liciten poder fer-ho per un altre, motiu que provoca feines a les nits.

L'equip de govern ja ha autoritzat aquestes tasques a la nit durant deu dies després de reunir-se amb l'Associació de Veïns de Sant Narcís i les Associacions de Veïns del carrer Bisbe Sivilla i del carrer Josep Maria Gironella. El regidor del projecte ferroviari ha admès aquesta petició temporal d'Adif però ha deixat clar que no podran saltar-se un seguit de condicionants.

Els condicionants

Entre altres qüestions, per exemple, no es permet utilitzar alarmes acústiques de maquinària d'obra, sirenes, megafonies o altres avisos acústics per canvi de torn o altres usos relacionats amb l'execució de l'obra. Els camions només podran funcionar de set del matí a deu del vespre, i no es podrà circular, ni carregar o descarregar toros, dúmpers o altres màquines. Tampoc es podrà manipular i moure els materials de construcció, terres o runes.

A més a més, s'ordena eliminar o rebaixar el soroll que produeix un compressor o generador al carrer Josep Maria Gironella, que està generant molèsties acústiques als veïns. Altres condicionants són la prohibició de tallar cap material amb serra o radial en superfície i que la grua mòbil que es faci servir garanteixi el mínim impacte acústic.