El servei de Mediació, Formació i Assessorament de l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Salt va atendre 176 sol·licituds de mediació i va realitzar 40 assessoraments jurídics de les comunitats de veïns i veïnes. Segons ha informat l'Ajuntament, també s'han realitzat dinou formacions a comunitats de propietaris dins dels propis edificis i s'han fet tallers de mediació i resolució de conflictes per a 50 presidents i secretaris. Aquest servei es gestiona a través de l'empresa Ètic Hàbitat.

L'Ajuntament de Salt assegura que la seva prioritat és treballar amb les comunitats veïnals com a mètode per a cohesionar la vila i alhora com a sistema de prevenció i treball de conflictes. Segons recorden, des de l'Oficina Municipal d'Habitatge de Salt ja fa anys que es treballen els probelmes que pateixen les comunitats de propietaris a quatre nivells: els conflictes que sorgeixen de la convivència, problemes d'inseguretat, les qüestions econòmiques i la salubritat.

De cara a aquest 2014, el consistori té previst continuar treballant en aquesta mateixa línia, tot oferint un servei de mediació i intervenció en conflictes veïnals, per tal de trobar-hi solucions efectives i millorar la convivència i integració social dels diferents col·lectius que integren la ciutadania de la vila.