La plataforma Aigua és Vida està a punt de llançar una campanya informativa per tal d'explicar com comprarà, l'Ajuntament de Girona, la col·lecció del crític d'art Santos Torroella. Els integrants de la plataforma mantenen que els quadres s'acabaran pagant amb els diners dels gironins per mitjà del rebut de l'aigua i estan cansats que l'alcalde, Carles Puigdemont, només expliqui el que consideren que només que s'han rebut uns diners i no expliqui que s'han de retornar i que s'haurà de fer amb interessos.

La campanya, que es difondrà sobretot a través de les xarxes socials, vols deixar clar què passa amb els 3,75 milions que els socis privats (La Caixa, Aqualia i Agbar) aporten als Ajuntaments a través a l'empresa d'aigües (Agissa) en concepte de cànon extraordinari per la pròrroga del servei de subministrament d'aigua i que l'Ajuntament els fa servir per a la compra. Amb independència que el destí d'aquest cànon extraordinari sigui per adquirir obres d'art, segons la plataforma, l'alcalde destaca que l'Ajuntament no s'ha endeutat, però omet que són els ciutadans que retornaran el deute.

El contracte

De fet, assenyalen que el contracte especifica que "el soci privat aportarà finançament per import de 3.750.000 euros a favor d'Agissa- l'empresa d'aigües, per tal que aquesta pugui fer front al pagament del present cànon als Ajuntaments" i que en segon terme "Agissa pagarà al soci privat la quantitat de 468.750 euros anuals per a l'amortizació del principal del finançament que es concerti a aquest efecte (devolució del finançament del cànon)".

A més s'hi afegeix que la companyia d'aigües satisfarà els interessos que el finançament reporti segons el que s'estableixi en l'instrument del finançament que s'hagi adoptat (servei del finançament del cànon).

La campanya inclourà un gràfic on s'explica que seran els ciutadans qui acabaran pagant aquests 3,75 milions d'euros. De fet, indiquen que ho farà a través dels ingressos que genera l'empresa, que consisteixen en la venda d'aigua a través del rebut de l'aigua.

Mentrestant, l'Ajuntament de Girona manté que aquest cànon extraordinari "és el primer cop que s'aconsegueix" i assegura que no repercutirà en el rebut de l'aigua dels ciutadans ni suposarà cap increment en el cost per als veïns.