Els grups municipals de l'Ajuntament de Girona van constituir dijous la comissió d'investigació sobre l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa), creada després que una auditoria alertés d'irregularitats i falta de solvència. Els partits van acordar que les sessions de la comissió començaran el 22 de desembre i es tancaran a finals de febrer.

De moment, els partits ja han acordat que comparegui l'empresa que ha fet l'auditoria de gestió, Eifal, i el gerent d'Agissa, així com un responsable de l'empresa que va fer l'auditoria financera. Queda oberta, a més, la possibilitat que hi participin altres entitats i experts.

La comissió d'investigació dels comptes d'Agissa la van demanar els grups municipals d'ICV, CUP i PSC en el ple d'octubre, després que una auditoria encarregada per l'Ajuntament l'any 2012 posés de manifest que en els comptes hi havia anomalies no justificades. Qui més va posar el crit al cel va ser el portaveu d'ICV, Joan Olòriz, que va detallar que s'havien detectat casos com ara un préstec de 31.000 euros per a inversions que no s'havia destinat a aquesta finalitat. L'equip de govern (CiU) es va mostrar d'acord a crear una taula de treball per debatre el tema, tot i que va subratllar que el servei final a l'usuari és bo.

Després d'aquesta primera sessió, Olòriz s'ha mostrat satisfet amb els acords presos: "Hi ha un calendari àgil, obert a incorporar noves compareixences en funció del que anem descobrint i amb el compromís de tenir unes conclusions que s'exposin al ple", explica. De la mateixa manera, afegeix que el paper del grup ecosocialista serà "d'exigència" per tal de deixar clara quina és la situació d'Agissa i si hi ha hagut irregularitats en la gestió. Per això, els grups municipals han acordat no fer valoracions parcials de les compareixences i esperar a què finalitzi la comissió: "La ciutadania mereix tenir informació clara i completa per sobre d'interessos partidistes", assenyala Olòriz.