La Universitat de Girona (UdG) ha desenvolupat Girona Bike Planner, una web que ajudarà els ciclistes urbans a desplaçar-se millor per la ciutat. El Girona Bike Planner vol fomentar la bicicleta com a mitjà de transport saludable i no contaminant.

L'aplicació posa a disposició informació sobre la geolocalització dels carrils bici de la ciutat; del servei compartit de bicicletes municipal, la Girocleta; i de comerços de venda, lloguer o reparació de bicicletes.

el pilot incorpora un servei de càlcul de la ruta òptima (routing) que té en compte paràmetres com: els carrers amb baixa afluència de trànsit segons dades d'intensitat mitjana de trànsit, tenint en compte les diferències entre franges horàries i dies de la setmana; la tipologia dels carrers, com ara si són amples o tenen edificis a banda i banda; i si els carrers disposen de carrils bici.

L'usuari pot realitzar un càlcul de ruta tenint en compte la franja horària i el moment del dia i guardar-ne el resultat per a usos posteriors o, per exemple, per fer-ne una comparació amb una altra franja horària. L’aplicació aporta informació -extreta de dades obertes d’OpenStreetMap i l’Ajuntament de Girona-en la mesura en què assenyala els espais de la ciutat més ben adaptats a la circulació en bici.

Un projecte europeu a tres anys

El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona ha participat en el projecte GeoSmartCity que, finançat amb fons europeus, ha finalitzat ara després de tres anys. La recerca realitzada pels integrants del consorci del projecte ha donat com a resultat onze aplicacions amb un objectiu global: aprofitar les dades per aconseguir un món més optimitzat i sostenible i fer ciutats més intel·ligents.