S'han de fer molts passos i tramitacions burocràtiques, però l'inici de la construcció de la nova Clínica Girona, al sud de la carretera Barcelona, es va apropant. L'Ajuntament de Girona ha publicat recentment al Butlletí Oficial de la Província (BOP) la petició de llicència ambiental necessària en aquest tipus d'activitats. Es tracta d'un ampli document tècnic elaborat per la clínica on hi ha multitud d'aspectes vinculats a la manera de construir l'edifici i,que per exemple, inclou les sortides d'emergència o els sistemes de ventilació, les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat i el projecte bàsic, entre d'altres. Les tramitacions van començar a meitat del 2014, quan es va descartar la idea d'ubicació inicial, que era Fornells de la Selva.

El consistori haurà d'esperar que acabi el període d'informació pública, que és d'un mes, per si algun veí, entitat o empresa volgués presentar al·legacions. Passat aquest mes, s'haurà de reunir la ponència ambiental per dirimir si tot és correcte. Es tracta d'una comissió tècnica de l'Ajuntament on s'hauran d'analitzar si tots els documents aportats són els correctes. En aquest cas, es concedirà la llicència ambiental. «Tot seguit es donarà la llicència d'obres», ha confirmat el tinent d'alcalde de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà. Això podria fer que el permís per aixecar la clínica ja es tingués abans de finalitzar aquest any, tot i que el responsable municpal manté que no és partidari d'evitar parlar de terminis.

En cas que algú presentés al·legacions, la mateixa ponència hauria d'estudiar-les i estimar-les o no. Això podria alentir les aspiracions dels directius de l'equipament sanitari que sempre han mantingut el seu interès en començar els treballs el més aviat possible.

De fet, per l'inici de la construcció de la nova clínica només queda pendent la llicència d'obres, perquè totes les tramitacions urbanístiques com la modificació del Pla General o la reparcel·lació ja es van aprovar fa uns mesos, així com el projecte presentat pel centre sanitari.

Uns 52 milions d'euros

El projecte planteja un edifici de vuit plantes en alçària i tres més de subterrànies, amb un pressupost d'uns 52 milions d'euros. La idea és que els treballs durin uns 26 mesos. El trasllat deixarà lliures les instal·lacions al centre de la ciutat, que la Clínica Girona ha ocupat des de la seva fundació, l'any 1934. Una part d'aquest edifici se cedirà a l'Ajuntament perquè ampliï el col·legi Verd, situat al costat, mentre que la resta es vendrà i tindrà usos comercials o residencials.

Desenvolupar el sector sud

La construcció d'aquest edifici permetrà començar a millorar la imatge d'un sector, el sud de la carretera Barcelona. que en pocs anys s'ha anat degradant a conseqüència de la crisi econòmica. Una promotora va comprar totes les naus inustrials amb l'objectiu de consutruir-hi multitud de pisos. La crisi va engolir el projecte. L'empresa va entrar en fallida i les naus van acabar en mans de bancs, dels quals alguns van patir rescats, i d'altres van quedat absorbits. Mentrestant, les naus ja abandonades van començar a patir la manca de manteniment i els saquejos. També està previst que d'aquí a uns mesos la nau de l'antiga fàbrica Simon pugui començar a canviar la imatge actual i hi puguin entrar les màquines per habilitar-hi la nova seu de l'institut Ermessenda, actualment en aules de l'edifici Cartañà del Bisbat i en un barracó a la zona de Palau.