El nombre de pisos buits a Girona ha disminuït en un 20% respecte a l'any anterior. A principis del 2017 la ciutat comptava amb 1.122 habitatges, 275 menys que l'any 2016, que n'hi havia 1.397. Així ho han fet públiques les dades de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) que ho calculen a partir de tres indicadors.

El consistori no disposa d'un registre directe d'habitatges buits a la ciutat, i és per aquest motiu que fa un procés de filtració progressiu de les dades a partir de padrons i registres diversos.

En primer lloc, han tingut en compte l'estat dels comptadors d'aigua, comptabilitzant els que fa més d'un any que estaven sense consum. Enguany se'n van trobar 357, una xifra notablement inferior a la de l'últim recompte, quan n'havien xifrat 571.

La taxa d'escombraries

Un altre dels indicadors que es va tenir en compte va ser la taxa d'escombraries domiciliàries generades fa més d'un any. En aquest cas en van aparèixer més que no pas l'any passat, quan la xifra es va quedar en 603, davant dels 708 habitatges d'aquest any.

Finalment, es van mirar els habitatges nous amb primera ocupació i sense alta de comptador, un total de 57, una quarta part dels 223 que es van registrar el passat 2016. Les dades municipals de la UMAT també van informar del nombre total de pisos que hi havia a l'abril d'aquest any a la ciutat de Girona, concretament 48.395.

D'aquesta xifra, un 2,32% eren habitatges buits i 37.496 domicilis tenien gent empadronada. A més, segons el mateix estudi, s'han pogut aportar dades del total de persones empadronades -99.789- així com de la mitjana d'habitants per pis, enguany 2,66.

Contrast amb l'any passat

L'any 2016 també es va realitzar una estimació de l'ocupació de l'habitatge a Girona, referent a les dades de l'abril. En aquell moment, a la ciutat hi havia 48.287 habitatges, els habitants empadronats eren 98.567 i els domicilis, 37.144, xifra que donava una mitjana de 2,65 habitants per pis.

Paral·lelament, la xifra d'habitatges buits era de 1.397. Com a resultat, s'estimava que a Girona hi havia 9.746 habitatges ocupats sense empadronament registrat on, per tant, hi podien viure 25.827 persones que, sumades a la població empadronada, donaria que a Girona la població que hi podia residir era de 124.394 persones. La comparació de les dades de l'any passat respecte a les que s'han analitzat enguany mostra un creixement de 108 habitatges a la ciutat.