La Clínica Girona ja ha escollit quina empresa aixecarà el nou edifici al sud de la carretera Barcelona. Sobre la taula hi havia diferents ofertes i finalment, segons ha pogut saber Diari de Girona, s'han decantat per una unió temporal d'empreses que lidera Construccions Rubau. La intenció és que el nou equipament sanitari es comenci a construir durant el primer trimestre de l'any vinent. Molt probablement, les màquines començaran a intervenir al febrer. És bastant més tard del que haurien volgut els directius de la clínica. Els treballs han de durar uns 26 mesos. Això són dos anys i dos mesos. Per tant, podria estar en funcionament el 2020. No obstant, han hagut de superar multitud de traves i obstacles burocràtics i tirar endavant tramitacions urbanístiques que havien d'obtenir el vistiplau de multitud d'agents. Ahir, la constructora va dir que no tenia cap comunicació oficial de l'adjudicació i la clínica va negar que ja s'hagi triat l'empresa.

El més cridaner va ser el Ministeri de Foment i d'Adif, que va obligar a refer el projecte constructiu ja que, inicialment, l'immoble previst afectava part de la reserva ferroviària de la línia del tren convencional. Si l'Estat vol fer, algun dia, alguna intervenció, com ara el promès i no acomplert soterrament de les vies, aquesta zona hauria quedat dins de l'actuació. Per evitar aquesta dependència i les demandes d'Adif, l'Ajuntament i la Clínica van pactar un canvi en l'edifici, que no modificava els metres quadrats que sumaria l'edifici, però si que en canviava l'estructura. L'objectiu va ser aprimar el futur edifici per tal d'allunyar-lo vint metres de les vies i esquivar l'afectació de les vies del tren. Això va ser a inicis de l'any 2015.

La intenció de la Clínica Girona d'ubicar-se al sud de la carretera Barcelona és llunyana. De fet, inicialment havia decidit aixecar el nou equipament a Fornells de la Selva. El 2009 es parlava d'iniciar les obres l'any següent i obrir entre el 2012 i el 2013. El juny del 2014 però, hi va haver un gir argumental i tot i que Fornells ja havia aprovat els primers canvis urbanístic en el planejament, les negociacions de l'aleshores alcalde Carles Puigdemont van provocar que descartessin el municipi del Gironès i apostessin per quedar-se la capital. Era el juny del 2014. Des d'aleshores, infinitat de tramitacions i modificacions urbanístiques per a un edifici que s'havia anunciat que es volia posar en funcionament el 2018.

Junta extraordinària

A l'abril d'aquest any es va aprovar el projecte definitiu. A final d'aquest mes de setembre, l'equip de govern gironí va convocar una junta de govern extraordinària que va servir per aprovar el projecte de reparcel·lació del sector amb un seguit d'aclariments que els havia sol·licitat el registre de la propietat de Girona. Fent la reunió extraordinària es volien guanyar uns dies en favor de la clínica. Aquell mateix dia es va tirar endavant un altre tràmit burocràtic necessari per a l'obra, l'aprovació dels estatuts i les bases d'actuació de la junta de compensació del polígon on s'actuarà, a tocar de la gasolinera del Mas Gri.

Les xifres de l'edifici

En una presentació als mitjans de comunicació el juliol de l'any passat, es van donar els detalls i les xifres del futur edifici. Està pressupostat en 52 milions d'euros, que es finançaran amb recursos propis i amb crèdits bancaris. El nou equipament sanitari serà un edifici amb vuit plantes d'alçària més tres de subterrànies, dissenyat perquè hi entri llum per totes bandes.

El projecte, dissenyat pel despatx d'arquitectes PMMT amb la col·laboració dels professionals del centre, preveu triplicar l'espai, ja que passarà dels 12.000 metres quadrats de la seu al carrer Joan Maragall a més de 36.000. L'edifici passarà a tenir qualificació comercial -es posarà a la venda- tot i que una part se cedirà al col·legi Verd.