El ple va aprovar definitivament l'ordenança de tinença d'animals. El govern ha rebut 42 al·legacions, de les quals n'ha acceptat 15 i desestimat 27. Entre les acceptades hi ha permetre que una persona porti un gos perillós i un de no perillós alhora, i més control de les colònies de gats. En canvi, s'ha destimat la petició de PxCat que els gossos perillosos poguessin anar deslligats als pipicans, ja que la llei ho impedeix.