Més de 500 infants s'han apuntat aquest curs al programa d'extraescolars "Juguem? després de l'Escola" esgotant gairebé la totalitat de les places disponibles, mostra del gran èxit que el projecte té al municipi. Aquest programa busca que tots els infants de Salt tinguin la possibilitat de participar en activitats extraescolars i d'entrar en contacte amb la vida cultural i associativa de la vila.

"Juguem? després de l'escola" és un dels quatre eixos principals del gran projecte "Juguem?" liderat per l'àrea d'Integració i convivència de l'Ajuntament de Salt, el qual una part està subvencionada per la Diputació de Girona i Dipsalut. El projecte es va iniciar l'any 2012 i va dirigit a infants i joves del municipi. Els tres eixos restants són el"Juguem? als patis i places", el "Juguem? Participa del lleure educatiu" i el "Juguem? Segurs a Salt".

Els eixos del programa "Juguem?"

En el "Juguem? després de l'escola" s'ofereixen a nens i joves activitats extraescolars subvencionades, que porten a terme entitats de Salt amb l'objectiu que infants i joves s'incorporin a activitats normalitzades fora de l'horari escolar (independentment del nivell socioeconòmic familiar), i que coneguin i es puguin vincular més endavant a entitats de Salt, evitant que el seu espai principal d'oci sigui el carrer.

En concret, "Juguem? després de l'escola" ofereix a infants de primària i secundària, activitats que van des del teatre, a plàstica o circ, passant per diverses disciplines esportives. Aquest projecte és finançat transversalment per diverses àrees de l'Ajuntament i la Diputació de Girona, i es fa en espais municipals i d'altres de cedits per les escoles.

A més del programa d'extraescolars, el projecte Juguem? organitza activitats dins el "Juguem? Als patis i places". L'espai Som Salt, l'escola La Farga, la plaça Catalunya, la plaça Massana, l'escola Les Deveses i la plaça del Mercat acullen les activitats que proposen als nens i nenes tant tallers com jocs esportius, sempre al voltant d'un eix temàtic. Forma part també d'aquest projecte la Fundación Atenea.

Dins de l'acció, "Juguem? als patis i places" s'ofereixen activitats de lleure educatiu al medi obert per infants i joves de diferents barris de Salt, dinamitzant els diferents espais amb monitors i personal de pràctiques de curs de monitors de lleure.

"Juguem? Participa del lleure educatiu" també ofereix la possibilitat als joves de formar-se com a premonitors i monitors de lleure i d'aquesta manera un cop formats col·laborar en el programa el qual es participa molt activament amb l'àrea de Joventut.

Finalment, "Juguem? segurs a Salt" és una altra de les facetes del Juguem?" treballa en l'establiment d'itineraris segurs per anar a l'escola i per sensibilitzar a infants i famílies dels perills de l'espai públic. Aquest octubre s'han començat a implementar els primer "Itineraris segurs" i seguirà creixent mica en mica.