L'Ajuntament de Girona espera recaptar més de 32,5 milions per mitjà de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). El consistori ha aprovat recentment el calendari de pagament dels tributs municipals, que en període voluntari començarà l'1 d'abril, mentre que l'executiu s'activarà a partir del 6 de juny. A més de l'IBI, a l'abril els gironins també hauran de pagar per conceptes com ara la tinença d'animals, la taxa de conservació dels cementiris, pels residus no domiciliaris, pels vehicles i diferents concepctes vinculats a l'ocupació de la via pública. Tot plegat fa una suma aproximada de 43 milions.

En total, l'Ajuntament enviarà 79.888 cartes referents a l'IBI d'àmbit urbà, un impost pel qual preveu una recaptació de 32.519,197 euros. Pel que fa a l'IBI rústic, enviarà 472 notificacions per un import de 31.412 euros. Són les quantitats màximes, ja que sempre hi ha un percentatge que en període voluntari no paga, per diferents motius. Llavors és quan entra la via executiva, que suposa un recàrrec per al contribuent i que pot acabar derivant en embargaments.

A partir de l'1 d'abril els gironins també hauran de començar a pagar altres tributs, com ara el referit a la tinença d'animals, el de cementiris, els residus no domiciliaris, vehicles i d'ocupació de la via pública. Per tots aquests conceptes, l'Ajuntament calcula recaptar uns deu milions més.

A banda de l'IBI, l'impost sobre els vehicles és el tribut que permetrà una suma major d'ingressos a l'Ajuntament. Hi ha 64.627 vehicles que paguen l'impost de circulació a Girona. La suma de diners que es preveu recaptar com a màxim s'enfila fins als 5.613.879 euros.

Pel que fa a la taxa pel servei de recollida i gestió de residus d'activitats (establiments comercials) i residus no domiciliaris no inclosos en el rebut pel subministrament d'aigua, el càlcul és d'ingressar 3.597.962 euros amb 7.516 rebuts.

Animals, cementiris i via pública

Respecte a la taxa de control i tinença d'animals, l'Ajuntament preveu recaptar 110.350 euros, corresponents a 3.285 mascotes registrades, majoritàriament gossos. La taxa és de 33,60 euros. Pel que fa a la taxa pel servei de conservació de cementiris, s'han d'enviar 12.889 rebuts i la previsió d'ingressos per aquest concepte és de 366.760 euros.

Finalment, hi ha les diferents taxes corresponents a elements d'ocupació de la via pública que engloben elements voladissos com tendals i marquesines, reserves d'espais i entrades de vehicles i guals, materials i instal·lacions com ara expositors i jardineres, rètols sobre la via pública i, finalment, quioscos. La recaptació màxima per aquest conjunt suma 882.543 euros.

El calendari de pagament per l'impost sobre activitats econòmiques, a les empreses que els pertoqui, s'iniciarà el 16 de setembre en període voluntari i el 21 de novembre per via executiva.

La tinent d'alcadia d'Hisenda i Règim Interior de Girona, Maria Àngels Planas, ha ressaltat que les quantitats estimades per cada un dels tributs són molt similars a les de l'any passat, ja que les taxes i els impostos s'han congelat i, per tant, les que s'apliquen el 2019 són les mateixes que el 2018. Una decisió -la de no apujar els impostos- que ha recordat que s'ha portat a terme en set dels últims vuit anys. Per tant, les quantitats d'ingresssos només varien una mica a l'alça per l'increment d'habitants de la ciutat i per la reactivació econòmica.