L'Ajuntament de Girona ha activat recentment una pàgina web que vol servir com a mecanisme de «col·laboració ciutadana anònima» perquè els veïns avisin el consistori si es detecta que algú ha entrat a un habitatge sense permís. Aquesta eina s'ha lliurat a les associacions de veïns de la ciutat per tal de formular aquestes denúncies si tenen coneixement de l'ocupació il·legal d'un pis.

Es tracta d'un sistema molt senzill, en el qual anònimament una persona ha d'omplir un breu formulari on ha d'indicar amb exactitud quin seria l'habitatge ocupat. Es demana el carrer, el portal, l'escala, el pis i la porta i la data de la suposada ocupació.

En base a aquesta informació de la pàgina web, que en cap moment demana informació del denunciant, l'Ajuntament activa els instruments que consideri per tal de donar sortida a aquesta ocupació. Per exemple, amb l'actuació de la policia per comprovar la veracitat de la denúncia. S'ha considerat que l'anonimat és la millor fórmula per omplir aquest formulari perquè no es tingui por de cap possible represàlia i surtin a la llum casos reals, malgrat que això pugui suposar també alguna denúncia falsa. La idea és que siguin persones responsables i amb cert pes a les entitats veïnals les que s'encarreguin d'omplir aquests formularis d'avís, per evitar precisament falsos avisos.

Un cop l'Ajuntament constati que hi ha persones que habiten un pis il·legalment, hi haurà diverses opcions, que són les que el mateix Ajuntament ja activava fins ara quan es topava amb una situació d'aquest tipus. Si es tracta de persones amb risc d'exclusió social, intervindran els Serveis Socials, i si hi ha elements delinqüencials s'intervindrà per altres vies, ja sigui la judicial o la policial.

Aquest sistema de col·laboració ciutadana amb les associacions de veïns ja funciona en dos altres àmbits, amb notable èxit: la seguretat i la neteja. En aquests dos casos són grups de WhatsApp que gestionen resonsables veïnals i que, per exemple, en el cas de la seguretat, estan connectats directament amb la policia. Des d'aquests grups, seguint el fil de l'exemple, s'avisa de persones amb actituds sospitoses en un punt determinat o d'un fet recent i s'activa d'immediat a la policia, ja que hi ha agents que estan també dins d'aquest grup de WhatsApp. Amb aquests sistema s'ha detingut ja més d'un lladre. Recement, algunes associacions han reforçat el sistema amb la inclusió dels presidents de les comunitats de veïns. Ha passat, per exemple, a Sant Narcís i a Santa Eugènia, dos barris molt castigats per furts i robatoris.

Pel que fa a la neteja, els grups de WhatsApp van néixer el 2015 fruit de les taules de neteja. Allà es va acordar obrir un canal directe de comunicació, aprofitant les xarxes socials, a través del qual els representants veïnals podien posar en coneixement dels regidors i responsables d'àrea aquelles incidències que requereixin una resposta ràpida per part dels diferents serveis de sostenibilitat i medi ambient de l'Ajuntament.

Entre els avisos d'actuació urgent hi ha, per exemple, l'obstrucció de la via pública (calçada i voreres) per part de contenidors o plantes amb perill per a les persones, vessaments d'olis a la calçada, vòmits, defecacions, animals morts, arbres caiguts o branques perilloses. Pel que fa als avisos d'actuació diària, hi ha desbordaments de contenidors, i entre els avisos d'incidència hi ha el no compliment del servei programat, l'acumulació de brutícia o fulles o contenidors trencats o bruts.