Quan a finals de l'any 2016 la Junta de govern Local de l'Ajuntament de Girona va aprovar el projecte per construir la marquesina entre les dues estacions també va incloure-hi un segon porxo. Tot i que sense data. Es tracta d'una visera que s'hauria de construir en paral·lel a la sortida/entrada de l'estació de la Renfe al costat del barri de Sant Narcís, ja al parc Central. El pressupost estimat seria de 427.198,10 euros i tindria la mateixa funció que la plaça d'Espanya. El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, va explicar en aquells moments que la idea era equiparar els dos costats de l'estació per tenir-la oberta a tota la ciutat, s'hi arribés des d'on s'hi arribés. Sempre, però, es va deixar clar que l'obra que es faria primer seria la de la marquesina entre les dues estaccions, que ha quedat aturada quasi dos anys perquè l'adjudicatària va presentar concurs de creditors.