Més del 80% de les queixes, avisos i suggeriments dels ciutadans de Girona estan vinculats a temes de mobilitat i de sostenibilitat, segons les dades de la memòria de Participació de l'any 2018. Pel que fa a mobilitat, són qüestions relatives, per exemple, a l'estat de les voreres o a les senyalitzacions viàries, suggeriments vinculats al transport públic, l'accés al Barri Vell o incidències amb l'enllumenat. Respecte a la sostenibilitat, giren a l'entorn de la neteja viària (buidat de papereres, carrers de la ciutat, incidències amb el servei), els residus (deixalles, incidències amb contenidors, mobles i voluminosos, restes vegetals, abocaments incontrolats o incidències amb el servei), i el control de plagues (com ara insectes, paneroles, ratolins o abelles, entre d'altres).

L'any passat, l'Ajuntament va rebre 8.631 avisos i suggeriments. D'aquests, el 81,26% corresponen a mobilitat (3.818 avisos) i sostenibilitat (3.196). A molta distància hi ha altres temàtiques com ara la policia (567), urbanisme (560) i participació (231). La resta de queixes i suggeriments sumen molt poc: serveis socials (82), esports (63), comunicació (37), educació (35), la UMAT (17), patrimoni (5), recursos humans (3) i serveis jurídics (1).

Cada any més

El número d'avisos està augmentant cada any. Per exemple, l'any 2010 n'hi va haver 3.477, el 2013 ja eren 4.142, el 2016 van ser 7.456 i l'any 2017, 7.534. Segons l'Ajuntament, aquest augment es deu en gran part a la incorporació de nous canals de comunicació, que han incrementat el nombre d'avisos en el sistema de la bústia d'avisos, com ara les xarxes socials i els avisos recollits pels agents cívics, que des de finals de l'any 2015 s'han incorporat al sistema.

Un altre argument per l'augment és, segons l'Ajuntament, «el bon funcionament del sistema». Ho vincula a l'enquesta de satisfacció que es pot contestar quan es rep una resposta. La valoració mitjana de l'any 2018 va ser d'un 7,35 sobre 10. No obstant, el nombre de persones que omple el formulari és molt reduït.

Si s'observa el percenatge d'avisos contestats, la xifra també està al voltant del 80%, ja que en consten 6.900 de respostos dins del mateix anys 2018, per 1.731 que no. Alguns podrien haver-se respost en finalitzar l'any o podrien haver estat contestats ja al llarg de l'any 2019. Sobta, però, que hi ha una àrea, Urbanisme, on hi ha més avisos pendents (348) de resposta que de resolts (212).

Per mesos, el juny (852), el juliol (821) i l'agost (832) són els tres períodes en què hi ha més avisos. En canvi, el desembre (525), el gener (640) i el febrer (612) són els períodes que registren menys queixes.