La Plataforma Cívica Salvem la Devesa ha mostrat la seva preocupació per l'estat dels plàntans del parc. Des de la plataforma s'exposa que la partició del tronc i la immediata caigudad'un arbre, fa una setmana, els «preocupa molt» i afirma que «adverteix de l'existència de certs riscos latents derivats de la mala salut dels arbres» i «posa de manifest la necessitat d'actuar assumint responsabilitats».

Des de la plataforma, formada per entitats natualistes i veïnals, s'assegura que no volen ser alarmistes ni oportunista i recorden que en onze anys han caigut quatre arbres de grans dimensions i que no hi ha hagut danys personals. No obstant això, recorden que el 18 d'octubre de 1978 la caiguda d'un arbre pel fort vent va causar la mort d'un jove. També recorden que, més enllà de la Devesa, «són coneguts casos de caiguda d'arbres o branques que han produït ferits i morts». Per aquest motiu, consideren que «es tracta d'un assumpte molt seriós respecte al qual l'Ajuntament de la ciutat com a entitat responsable de la bona gestió, protecció, conservació i millora del parc ha d'actuar diligentment.»

Les activitats a dins del parc

En aquest sentit, la plataforma posa de manifest que «cal que l'Ajuntament, amb l'assessorament extern que entengui oportú i participació dels seus propis tècnics, arribi a conclusions sobre l'estat de salut dels arbres de la Devesa, estableixi el tractament a què se'ls ha de sotmetre i amb fermesa i sense dilacions eviti la realització en el parc de totes aquelles activitats que perjudiquen la salut de l'arbrat.»

La plataforma també demana a l'Ajuntament que «la gestió d'aquesta i tota altra problemàtica que afecti el parc es faci de manera oberta i transparent a la ciutadania». L'associació considera que d'aquesta manera «s'evitaran situacions no desitjables i de risc com la viscuda tot just fa pocs dies enrere amb motiu de les fumigacions de productes fitosanitaris als arbres, durant les quals s'aconsella als veïns tenir tancades les finestres de casa». Recorden que «malgrat aquesta circumstància i les queixes ja expressades pels veïns l'any 2018, pel fet d'haver de tancar finestres en dies d'altes temperatures a ple estiu, enguany s'han tornat a executar aquests treballs en dies de plena canícula».