El 22,56% de les persones d'origen estranger empadronades a la ciutat de Girona l'1 de juny de 2019 són d'Hondures, segons les dades de l'observatori de l'Ajuntament de Girona, que utilitza per a aquest càlcul el Padró Municipal d'Habitants continu. El total de persones d'origen estranger que viuen a la ciutat de Girona són 25.808 i, d'aquestes, 5.822 provenen d'Hondures, convertint-se així en el col·lectiu majoritari d'estrangers vivint a Girona.

Els segueixen, amb 4.457 persones, representant un 17,27%, els originaris del Marroc. Si es prenen de referència les dades d'aquestes dues comunitats registrades entre l'1 de juny de 2018 i el mateix dia de 2019, veiem que en els dos casos es produeix un creixement continuat, d'aproximadament l'1% en ambdós.

El tercer col·lectiu d'origen estranger que té més presència a la ciutat de Girona és el que ve de Romania, amb un 5,68% (1.466 persones). En aquest cas, i a diferència dels dos anteriors, respecte a les dades de l'1 de juny de 2018 la xifra de persones romaneses vivint a Girona ha disminuït en un 0,64%, de 1.493 a 1.466.

Segons les dades de l'observatori, el quart col·lectiu amb més presència a Girona és el de persones que venen de Colòmbia. En total són 1.438 els habitants d'origen colombià, i suposen un 5,57%.

A partir d'aquí, les xifres de persones d'origen estranger empadronades a la ciutat de Girona ja baixen del miler. Així, els gironins que provenen d'Argentina són 942 (3,65%), de la Xina, 767 habitants (2,97%), de l'Equador, 679 (2,63%), de Gàmbia, 671 (2,6%), de Brasil, 670 (2,6%), de França, 522 (2,02%) i, finalment, les persones originàries de Portugal, 193 (0,75%).