Les consultes a l'Oficina de Turisme de Girona han disminuït un 15% el 2018 respecte a l'any anterior. En concret, s'ha passat de les 85.284 enquestes realitzades el 2017, a les 72.506. Aquestes són dades de la Memòria de l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Girona.

Aquest descens, que segueix la tendència d'altres anys, es pot deure al fet que molts visitants s'informen abans de viatjar o pels beneficis que suposa el roaming dels telèfons mòbils a l'hora de fer consultes. Actualment, poques persones visiten l'Oficina de Turisme per saber què visitar en una ciutat i opten per consultar-ho per Internet o fer-se la guia abans de marxar de casa.

Els turistes procedents de les diferents comunitats autònomes espanyoles continuen encapçalant el rànquing de visitants que passen per l'oficina. Són el 41,04% del total, seguit de França (17,75%), del Regne Unit (7,90 %), de la resta d'Europa (6,62%), de la resta d'Amèrica (5,86%) i dels Països Baixos (4,07%). Unes dades molt similars a les que es van registrar anys anteriors.

El punt d'interès més sol·licitat ha estat, seguint amb la tendència dels últims anys, el relacionat amb el nucli antic (62,92%). També els turistes que han visitat Girona han preguntat força pels museus de la ciutat (10,24%), per la celebració de Temps de Flors (6,05%), per diferents activitats i esdeveniments que s'han dut a terme a la ciutat (4,59%) i per la Girona Jueva (3,07%). Aquestes són dades que s'han pogut extreure de les enquestes que s'elaboren des de l'Oficina de Turisme als visitants.

A través d'aquests qüestionaris també s'ha pogut comprovar que igual que disminueixen les consultes també ho fan les pernoctacions a Girona. El nombre de turistes que han passat la nit a la ciutat ha disminuït un 8,6% el 2018 respecte a l'any anterior. En concret, s'ha passat de les 9.534 estades del 2017 a les 8.714.

El descens més destacat es va produir el mes de desembre. Amb una caiguda del 32,3% es va passar de les 769 nits registrades el 2017 a les 520 del 2018. La davallada també es va notar els mesos d'estiu: el setembre (-27,70%), l'agost (-27,48%) i el juliol (-20,47%). D'altra banda, els mesos de gener i març es van registrar un 46% més de pernoctacions i el febrer un 30% més, segons les dades de les enquestes.

Els mesos amb un major nombre de pernoctacions durant el 2018 van ser l'agost (1.124 nits), el setembre (976 nits), l'octubre (901 nits), el juliol (843 nits) i el maig (795 nits). Dades que mostren una certa repartició del turisme gironí entre les diferents estacions de l'any.

Creix el nombre d'allotjaments

D'altra banda, el 2018 s'han incrementat un 26% el nombre d'allotjaments turístics que hi ha a la ciutat. Mentre que el 2017 n'hi havia 636, l'any passat la xifra pujava fins als 801. Aquí s'inclouen diferents tipus d'allotjament: albergs de joventut, apartaments i habitatges d'ús turístic, hotels, hostals, pensions, cases d'hostes, masoveries, serveis d'allotjament i esmorzar (bed & breakfast) i centres residencials.

Tot i això, el tipus d'allotjament que més ha crescut aquests anys són els pisos turístics. Com ja es va avançar en aquest diari, del 2018 al 2019, es van passar dels 589 pisos als 789 actuals (un creixement del 33%). I el 2017 només n'hi havia 411.