La Junta de govern local de Girona ha aprovat d'urgència el projecte de rehabilitació i reparació de la pavimentació . En general, els treballs consistiran en el reforç del paviment de diferents carrers de Girona mitjançant mescles bituminoses en calent, prèvia demolició del ferm existent, i posterior pintat de les marques viàries. Hi ha intervencions previstes als barris de Fontajau, Palau, Montjuïc, Pont Major, diferents zones de l'Eixample, Sant Ponç i Mas Xirgu.

El motiu de la urgència és degut al fet que els diners provenen del superàvit econòmic de l'any anterior i, legalment, es poden invertir com a màxim l'any següent en considerar-se «financerament sostenibles». En concret, s'ha d'aprovar el projecte, tal com s'ha fet ara, i iniciar l'expedient de licitació, un concurs públic que s'haurà d'obrir abans de finalitzar l'any.

L'Ajuntament va manifestar aquesta necessitat amb l'aprovació de la modificació pressupostària aprovada al ple del 3 de maig de 2019, per la qual es determinava com a actuació en inversions financerament sostenibles un import total de 2.966.413,62 euros, entre les quals constava dins de les actuacions a la via pública un import de 475.000,00 euros per al projecte de Pla d'asfaltatge.

Les setze actuacions planificades, un cop s'adjudiquin, tindran sis intervencions en diferents trams de carrers del sector de l'Eixample: al carrer de Santa Eugènia, entre els números 1 i 17; al carrer Migdia, entre els números 29 i 39, i la parada de bus a l'alçada dels números 4145; al passeig de la Devesa, 34; a la Gran Via de Jaume I, 5466; als escocells de la Devesa al Pont de Pedret; i als passos de vianants de l'avinguda de Ramon Folch, 915.

També hi haurà tres a accions a Montjuïc: a la ronda Fort Roig, 1014; al carrer Francesc Macià, 141; i pujada de la Barrufa, 15. A més, dos al barri de Palau: una al carrer Ros de Palau, 427, i una altra a la pujada de la Creu de Palau, 4448.

A Fontajau, s'intervindrà al carrer Antoni Varés i Martinell, 3744. A Sant Ponç, al carrer de l'Esport, 16. Al barri de Germans Sàbat, al punt concret situat a Germans Sàbat, 231. Al Mas Xirgu, serà al carrer del Riu Güell, 214-216, i al barri del Pont Major s'actuarà a la zona on hi ha el passeig de Sant Joan Bosco, 62122, i el carrer Pont Major, 1129.