Les denúncies policials durant les Fires de Girona han «disminuït de forma general» segons l'Ajuntament. Les denúncies contra la Llei de seguretat ciutadana han estat 115 aquest any, mentre que el 2018 en van ser 224. També han baixat les denúncies per infracció de les ordenances municipals, que han passat de 57 el 2018 a 47 el 2019. Aquestes denúncies inclouen el consum d'alcohol, activitats sense autorització, la infracció de les ordenances d'animals i de sorolls, embrutar l'espai públic o la venda ambulant, entre d'altres. També s'han reduït els delictes denunciats per la policia i pels Mossos, de 389 a 255 el 2019 (furts, danys, estafes, robatoris amb violència i amb força), excepte els delictes contra la seguretat viària per consum d'alcohol i els robatoris a l'interior de vehicles, que s'ha passat de 27 l'any passat a 63 aquest any, però gran part van ser bretolades de trencament de vidres, sense robar res.