28 de desembre de 2019
28.12.2019
Diari de Girona

Una UTE d'empreses socials farà la neteja dels espais verds de Girona

Tres fundacions s'han unit per poder adjudicar-se el contracte de manteniment i neteja de les hortes, rius, boscos, itineraris verds, parcs i jardins del terme municipal Rebran més d'1,7 milions d'euros en dos anys i hi destinaran 46 treballadors

28.12.2019 | 00:10
La font del Ferro de Sant Daniel és un dels espais que s'hauran de mantenir i netejar.

La Unió Temporal d'Empreses (UTE) Social Jardineria Girona s'encarregarà dels treballs de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les hortes de Santa Eugènia i diversos sectors de parcs, jardins i arbrat viari de l'esquerra del Ter i de l'Est de la ciutat, els propers dos anys, per valor de més d'1,7 milions d'euros. L'UTE, formada per tres fundacions (Mas Xirgu, Drissa i Onyar - La Selva) va ser l'única que es va presentar al concurs obert per l'Ajuntament i ho va fer en cadascun dels sis lots als quals es podia presentar una oferta.

El contracte és prorrogable per dos anys més, amb renovacions anuals i inclou els treballs de manteniment, gestió, transports dels residus i conservació de la jardineria, neteja de les zones verdes, incloses les zones de sauló i paviments i seguiment de la xarxa de reg. L'adjuidicació encara no s'ha formalitzat però és l'única oferta que hi ha sobre la taula i la Mesa de contractació ja ha fet la proposta al govern.

El preu de sortida era d'1.995.632 euros (IVA inclòs) i la contractació d'aquests treballs s'havia reservat a favor de Centres Especials de Treball, en base al disposat al Protocol per a la Contractació Responsable de l'Ajuntament de Girona.


Els criteris d'elecció

La suma de les sis ofertes per als sis lots suposa que l'UTE havia fet una proposta global d'1.747.784 pels dos anys (IVA inclòs) i donarà feina a 46 persones. Un dels criteris que atorgaven més punts dins del concurs era, precisament, nombre de persones amb especials dificultats d'inserció laboral, que formarien part del contracte.

També es valorava la proposta del projecte d'inserció sociolaboral, la proposta de coordinació en el territori amb entitats públiques o privades per l'execució de tasques d'inserció, el pla de treball setmanal i mensual proposat, els vehicles i la maquinària existent, entre d'altres. L'oferta econòmica atorgava un 20% del total de la puntuació de la licitació.

Quan l'Ajuntament va obrir el concurs públic va especificar que «la licitació estava dirigida a centres especials de treball per afavorir i promoure la inserció sociolaboral de determinats col·lectius amb risc d'exclusió social, concretament de les persones amb discapacitat».

L'oferta pels lot que feia referència als rius i rieres de les zones urbanes de Girona es farà per122.591 euros amb la feina de cinc persones. Les hortes de Santa Eugènia tindran un cost per al manteniment de 42.355 euros (sense IVA) i s'hi destinaran dues persones. Els boscos municipals suposaran una despesa de 132.190 euros (sense IVA) amb el treball de sis persones. Els itineraris en entorns naturals tenen un pressupost de 39.469 euros (sense IVA) i tres persones. Pel que fa als parcs, jardins i zones verdes dels barris situats a l'esquerra del riu Ter (inclòs Sant Ponç), suposarà una inversió en manteniment i neteja de 246.229 euros (sense IVA) i s'hi destinaran setze persones. Finalment, per als barris del sector Est, Carme-Vista Alegre, Pont Major, Montjuïc, Sant Daniel i el parc Central la despesa serà 139.411 euros (sense IVA) i hi treballaran 14 persones. La mateixa UTE ja va aconseguir el manteniment dels espais verds en els quatre anys anteriors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook