L'Ajuntament de Girona ja ha fet servir el comodí de la urgència per escollir a dit un advocat extern aprofitant la lletra petita de les instruccions de l'alcaldessa, Marta Madrenas, per a les contractacions menors. El consistori ha contractat l'advocat valencià Josep Ortiz Ballester per defensar-se d'una demanda judicial de 22 treballadors que reclamen millores laborals i salarials en base a la Relació de llocs de Treball. Ortiz, que cobrarà uns 12.000 euros pel servei, pertany al gabinet Gómez-Acebo & Pombo, un dels que més factura a Espanya.

Josep Ortiz ha estat contractat directament sense publicitar l'oferta del contracte per si algun altre professional volia fer la feina (amb un preu que podria haver estat inferior al que cobrarà l'advocat valencià) i sense demanar, per escrit, almenys dos pressupostos a altres advocats per escollir entre les tres ofertes. Són dues premisses que consten a la instrucció sobre la tramitació ordinària de contractes menors, signada per l'alcaldessa i el secretari de la corporació, José Ignacio Araujo, i emesa el 15 de gener. En concret, s'indica que «s'ha d'haver publicat durant un termini mínim de 5 dies hàbils l'anunci al Perfil del Contractant a través de la plataforma contractada per l'Ajuntament per publicar els anuncis» però que «per raó de l'especialitat de l'actuació es pot substituir la publicació per la sol·licitud d'un mínim de tres pressupostos». S'entenen com a contractes de serveis menors aquells el valor estimat dels quals «sigui igual o superior a 3.000 euros i inferior a 15.000 euros (IVA exclòs)».

L'equip de govern afirma que han hagut de córrer per trobar un expert en conflictes sobre la Relació de Llocs de Treball perquè la demanda dels 22 treballadors incloïa la petició al jutge de mesures cautelars -mantenir el sou dels afectats- fins que no es resolgui el cas i que es determinés en deu dies. Aquest compte enrere, segons fonts municipals, impedia tenir prou temps per fer la publicitat de l'oferta. Indiquen que verbalment, a més, van consultar amb alguns advocats i que tots els van dir que «d'un dia per l'altre» no podien assumir el cas. Per això, la contractació va seguir una tràmit extraordiari, contemplat a les instruccions, un procediment que afirmen que està argumentat en un informe.

Pel que fa al sou dels funcionaris, tot i que inicialment la defensa parlava d'uns 3.000 euros, fonts dels treballadors han explicat que es tracta d'una diferència d'entre 80 i 120 euros mensuals per cada treballador fins que es jubili. Inicialment, doncs, serien uns 36.000 euros més a l'any. Hi ha algun funcionari que té 60 anys però n'hi ha d'altres, al departament d'informàtica, que tenen menys de 40 anys.

Josep Ortiz ha estat contractat per defensar diversos casos de l'Ajuntament de Cunit en els darrers anys. Aleshores, el secretari era José Ignacio Araujo, que actualment ho és de Girona. Tot això, tenint en compte que l'Ajuntament gironí té set advocats en plantilla. Fonts municipials, però, han indicat que cap és especialista en la matèria i que, com molts altres consistoris, han hagut d'anar a buscar a fora de l'Ajuntament.