Un estudi encarregat per l'Ajuntament de Girona determina que els arbres del parc de la Devesa tenen un envelliment prematur perquè estan uns molt a prop dels altres i a la disposició del parc, però el risc de caiguda és baix. El consistori va demanar l'informe a l'empresa Doctor Árbol, després de la caiguda d'un arbre l'any 2018. Per dur-lo a terme han analitzat 150 dels 2.500 arbres que omplen la Devesa i han realitzat gairebé 200 actuacions instrumentals, fet que ha suposat la intervenció d'un equip d'unes deu persones especialistes en la matèria. Es van realitzar estudis que observen el tipus de sòl, la profunditat de les arrels, la mecànica i la vitalitat dels arbres, sent aquesta última la més important. Un dels paràmetres que van analitzar va ser l'activitat fotosintètica, que va constatar que els arbres a l'estiu pateixen més, dada que determinarà com ajustar els recs.

El creixement dels plàtans es veu afectat a la compactació entre els arbres: un arbre normal, expliquen els autors de l'informe, creix uns 6 mil·límetres l'any, però, en el cas dels exemplars més afectats del parc de la Devesa només creixen un 0,3 mil·límetres anuals. «Aquests arbres són molt esvelts i tenen el coeficient de seguretat bàsic» explicava ahir el consultor de l'empresa Doctor Árbol, Gerard Passola, que també assegurava que aquest fet es compensa amb el gran nombre d'arbres, ja que es fan de suport i protecció entre ells. «Reduir el nombre d'arbres milloraria la seva vitalitat però d'altra banda augmentaria el risc», remarcava Passola.

L'estudi permetrà a l'Ajuntament realitzar un pla de risc on es prevegin diferents protocols d'actuació en el cas de situacions excepcionals. «Des que tenim l'estudi treballem amb l'àrea de protecció civil per elaborar un pla de risc», va indicar el regidor de sostenibilitat Martí Terés, que també va assegurar que en algunes ocasions es veuran obligats a limitar les activitats i buscar la manera de restringir-ne l'accés. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va remarcar que aquest estudi transmet un missatge «tranquil·litzador, perquè aclareixen alguns dubtes que havien sorgit arran de la caiguda d'un plàtan». Tanmateix des del consistori asseguren que emprendran algunes mesures seguint les recomanacions de l'estudi per cuidar el parc de la Devesa, «així com ens preocupem per preservar el nostre patrimoni arquitectònic, ens preocuparem pel nostre patrimoni natural», assegurava Madrenas.

L'informe determina que les activitats que es fan a la Devesa no perjudiquen la salut dels arbres, però «haurem de tenir en compte totes les prevencions que ens indiquen», explicava l'alcaldessa. Algunes de les mesures que aplicaran serà establir un perímetre d'1,5 metres al voltant dels arbres per restringir el pas de persones o vehicles.