L’Ajuntament de Girona està començant a plantar arbres a diversos punts del municipi després d’haver pogut formalitzar la compra d’uns 400 exemplars. L’any passat no es van poder plantar arbres perquè el concurs públic obert per comprar-ne va quedar desert i no es va poder adquirir cap unitat.

Aquest cop però, a la nova licitació s’hi van presentar dues empreses i l’oferta guanyadora ha estat la de Belloch Forestal SL que subministrarà els arbres per uns 49.500 euros. La idea és que si tot surt com està previst aquest centre de jardineria sigui també el que vengui arbres a l’Ajuntament els tres propers anys ja que hi ha una possibilitat d’executar prorrogues per tres anualitats si les dues parts així ho van acordant.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que «després que l’any passat el concurs quedés desert, aquest estiu es va poder fer una nova adjudicació, i ara el servei de jardineria ja pot plantar l’arbrat que la ciutat necessita». De fet, al plec de condicions s’hi especifica les espècies que s’han d’anar subministrant i que corresponen a diferents punts de la ciutat. A Girona es calcula que hi ha uns 35.000 arbres i l’Ajuntament ha d’anar fent previsió i anar adquirint exemplars per substituir arbres morts o talats, per noves promocions urbanístiques o per col·locar en escocells que han quedat buits. Aquestes dies, per exemple, es poden veure treballadors del servei de jardineria al parc Central on hi havia bastants espais buits des de feia anys.