Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter preveuen mantenir el preu mitjà de l'aigua que actualment paguen els usuaris. Així ho recull la proposta que haurà de substituir les tarifes vigents des del 2013, i que s'haurà d'aprovar aviat per començar a aplicar el 2023. En aquest sentit, contempla no repercutir l'increment de l'IPC dels darrers deu anys, i preveu una major progressivitat en el cost en funció del consum. També s'aplicaran mesures de tarificació social, de manera que amb aquesta proposta de noves tarifes es prioritza garantir el dret d'accés a aquest recurs adaptant-les als estàndards de consum mínim, que se situa al voltant dels 100 litres per habitant i dia.

Segons informen en un comunicat, la novetat principal és l'increment dels metres cúbics d'aigua inclosos en el primer tram, el més econòmic, que passarà de 6 a 9, mantenint el preu que hi havia fins ara. En l'àmbit domèstic crearan un quart bloc de tarifes, amb l'objectiu d'establir un increment de preus més progressiu en funció del consum d'aigua i, alhora, de desincentivar el mal ús d'aquest recurs. Seguint amb la voluntat de garantir l'accés a l'aigua, les noves tarifes inclourien una mesura de tarificació social per a les persones vulnerables, amb una bonificació del 100% del cost tant de la quota fixa com del consum d'aigua en el primer bloc, fins als 3 metres cúbics al mes.

D'altra banda, la proposta d'actualització de tarifes també preveu introduir un nou àmbit comercial, per adaptar els preus de l'aigua als comerços petits, i crear dues franges tarifàries dins l'àmbit industrial. De la mateixa manera que succeïa en el domèstic, el primer tram de consum comercial s'amplia fins als 9 metres cúbics d'aigua mantenint el preu. Segons el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, la proposta és un «pas endavant»: «A Girona ens mantenim com una de les ciutats amb un cost de l'aigua més econòmic, si ens comparem amb ciutats similars a la nostra, fet que ens permet mantenir el vessant social del dret a l'accés a l'aigua. Al mateix temps, incorporem criteris de progressivitat perquè hem de fomentar, alhora, un ús sostenible del recurs».

Per la seva banda, el regidor de Serveis Públics de l'Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, ha afegit que les noves tarifes tenen en compte tots aquests factors perquè en el context actual «era prioritari per al govern no augmentar la mitjana del que cada usuari paga per l'aigua». Una de les principals actuacions que comporta el canvi de model és el replantejament de l'estructura de finançament, per assegurar que l'ens disposa dels recursos necessaris en termes de finançament per cobrir els costos que requereixi l'explotació del servei. Això permetrà afrontar més còmodament la reposició del sistema actual, que havia arribat al final de la seva vida útil.

Amb l'aplicació dels nous preus, l'empresa pública de gestió de l'aigua disposarà de 867.119,03 euros l'any per substituir les canonades i instal·lacions obsoletes, enfront dels 71.250 euros l'any que s'hi destinaven actualment. «Multipliquem per dotze la inversió anual prevista en obres de la xarxa d'aigües, i, per tant, això també repercutirà en una millor qualitat del servei en tots els àmbits, sense necessitat d'augmentar la tarifa», ha explicat l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula. La proposta s'ha presentat a la Taula de l'Aigua, i s'haurà d'aprovar aviat amb la intenció que es comencin a aplicar les noves tarifes amb data 1 de gener del 2023. La nova tarificació s'ha treballat conjuntament amb l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública (AMAP), i amb la col·laboració d'altres empreses públiques d'aigua d'ajuntaments com el de Manresa. Les noves tarifes formen part del procés de gestió directa del servei d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià. Des que el 2020 els municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter van anunciar el control del cicle de l'aigua per part dels tres ens locals a través d'una empresa pública, el consistori gironí ha fet diversos passos endavant per fer efectiva la gestió del servei.