La junta de directors i directors de les escoles públiques de les comarques gironines ha carregat contra “la improvisació” d’Educació de cara a l’inici del nou curs escolar. A través d’un comunicat, ha criticat la “poca capacitat de negociació” del departament, així com “el desconeixement” de les dificultats i la realitat dels centres del territori. En aquest sentit, de cara al començament del curs el dia 5 de setembre, els directors no entenen “que no es doni la possibilitat” als consells escolars d’optar a fer la jornada intensiva la primera setmana i la partida la resta, “quan sí ho podran fer les escoles rurals, les ZER i les escoles d’educació especial”.

Tampoc veuen amb bons ulls la decisió del departament de dur a terme l’activitat de lleure educatiu en horari de 15:30 a 16:30 h, en no haver tingut en compte “diversos aspectes pedagògics, l’adaptació escolar i els organitzatius dels centres”. A més, lamenten que “no s’hagi tingut en consideració” l’opinió de la comunitat educativa. 

Sobre aquest mateix tema, apunten que s’ha obligat a les direccions a signar “un contracte menor”, amb “poca transparència” i sense especificar les condicions que ha de complir l’empresa contractada. “Que no s’exigeixin unes condicions qualitatives mínimes, com la presentació d’una programació d’activitats detallada, una titulació i formació dels monitors, o bé unes sessions prèvies de traspàs d’informació, demostra la irresponsabilitat del departament, fruït segurament d’una decisió política amb un interès mediàtic”, manifesten.

Finalment, la junta parla d’una manca de recursos personals per atendre la inclusió escolar, “posant en perill la qualitat educativa individual i del conjunt, la convivència i l’atenció personalitzada”. “No entenem que una decisió que comporta una nova despesa destinada a l’activitat de lleure amb un import pressupostari significatiu, es faci sense donar resposta a les necessitats reals i prioritàries que té l’escola durant l’horari lectiu”, sosté.