Empresa de logística de la província de Girona per ampliació, necessita incorporar transportistes autònoms amb vehicle. Treball continuat, correcta retribució i pagament al tancament del mes. Es necessiten tràilers per "arrastres" des de Girona a Barcelona i viceversa; vehicles pesants amb plataforma elevadora; vehicles lleugers carrossats amb plataforma elevadora i furgonetes. Es valorarà també vehicles amb autorització ADR. Interessats contactar al 618 061 849.