Sempre és bo comparar situacions, fets i dades per valorar el grau d'eficiència de les responsabilitats que cada organisme té, sabent que tots aquests organismes funcionen gràcies al diner públic, que es genera pel treball i esforç de la ciutadania. La seva funció essencial és contribuir a facilitar la vida de la ciutadania des de l'òptica d'harmonitzar drets i obligacions, però sempre tenint en compte el bé comú i l'interès general, que no és altre que contribuir a mantenir una societat justa, inclusiva i solidària, que ha de donar resposta i solució als problemes socials i individuals, sense perdre de vista el bé comú.

Malauradament, i després de molts mesos, massa mesos, amb l'excusa o motiu del coronavirus, milers de ciutadans s'han vist abocats a un terrible calvari per contactar amb organismes públics o a l'espera de trobar resposta o solució als seus problemes. És indignant que ni per telèfon, ni presencialment, ni amb la famosa cita prèvia, s'hagin atès les necessitats de molts dels nostres conciutadans, que sovint es troben sense interlocutor, i el que és pitjor sense saber quan es podrà resoldre el seu problema, o quan percebrà les prestacions que li pertoquen. Crec que la passivitat, la parsimònia i la indiferència de les administracions s'ha d'imputar als responsables de les mateixes.

El problema és massa greu per callar i esperar que el temps ho resolgui. Fa unes setmanes em vaig dirigir al defensor del pueblo, en aquests termes, per tal que reclami solucions a la problemàtica socio-econòmica que estem vivint:

«Apreciado defensor del pueblo, me diriyo a usted, en mi condición de defensor de la ciudadanía de Girona, con el fin de trasladarle la justificada queja de muchos de mis conciudadanos respecto al mal funcionamiento y la desatención que se dispensa a los mismos por organismos que dependen del Estado Central, como son la Dirección Provincial del INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Estatal de Empleo Público (INEM), Fondo de Garantía Salarial, Dirección Provincial de Tráfico,etc... Algunas de las quejas más habituales son la imposibilidad de contactar para solicitar cita previa. Pasan días, semanas e incluso meses antes de poder ser atendidos para trámites tan necesarios y urgentes como para presentar una solicitud de jubilación, invalidez o maternidad. Por otro lado, y es de suponer que ya le han llegado quejas de toda España, pues el SEPE, o INEM no actúa ni con la eficiencia ni con la diligencia debidas en la tramitación de los diversos expedientes de prestaciones de desempleo y la resolución de los mismos».

Però em crida poderosament l'atenció que, malgrat tots aquests problemes i les greus dificultats per les quals estant travessant persones, autònoms i petites empreses, Hisenda funciona com una piconadora, sense perdonar-ne ni una, utilitzant tots els mitjans possibles i els privilegis que té en front de la ciutadania. Fins i tot ha aprofitat el mes d'agost per dirigir-se a molts contribuents a la recerca de majors ingressos.

Desitjaria que aquests mitjans i aquesta diligència i eficàcia fos la pràctica diària a tots els organismes de l'Estat, en especial els que han de donar solució a problemes de subsistència, com son l'INEM, la Seguretat Social o els tribunals de justícia. Seguirem parlant.