El Reial decret llei 5/2021 de 12 de març va crear una línia covid d’ajudes directes a empreses i autònoms per donar suport a la solvència i a la reducció de l’endeutament. S’hi destinaven 7.000 MEUR (2.000 MEUR per a Canàries i Balears i 5.000 MEUR per a la resta d’autonomies). A Catalunya li corresponien 993,28 milions.

Eren diners per satisfer el pagament a proveïdors i altres creditors, els costos fixos, prioritzant la reducció del nominal del deute amb aval públic, acreditats entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.

No es tractava d’ajudes al sector turístic en exclusiva, sinó que en l’annex es detallaven 95 codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009). És a dir, ajuts a empreses i autònoms del sector de l’hostaleria i la restauració, comerç a l’engròs i minorista; sector del transport; activitats culturals, recreatives i esportives, entre d’altres. Sobtava la inclusió d’activitats com l’extracció de minerals de ferro, la fabricació d’explosius i la producció de metalls preciosos.

Per si no n’hi havia prou, el Reial decret llei 6/2021 de 20 d’abril permetia a les comunitats autònomes ampliar la llista dels 95 codis. El Govern de les Illes Balears es va afanyar a afegir-hi gairebé 50 activitats més. Ja se sap, com més serem, més riurem.

Els beneficiaris dels ajuts hauran d’acreditar més d’un 30% de caiguda en el volum d’operacions de l’any 2020 respecte de 2019 i podran rebre fins a un 40% de la caiguda addicional d’ingressos les empreses i autònoms fins a 10 empleats, i un 20% per a la resta, amb una quantitat fixa de 3.000 euros per als autònoms que tributen en règim d’estimació objectiva i un rang d’entre 4.000 i 200.000 euros per als altres, que les autonomies podran augmentar fins a 500.000. Complicat, eh!

Quina és la situació a Catalunya gairebé tres mesos després d’aprovar-se les mesures? Doncs, tot esperant Godot. A hores d’ara, la normativa de la Generalitat per tramitar els ajuts està als llimbs. Sembla que el Govern català no té gaire pressa per repartir la misèria.

En efecte, a Catalunya, a 31 de maig, segons el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, 120.115 empreses i autònoms s’havien acollit als crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per un total de 22.145,40 MEUR, avalats per un import de 16.954,80 MEUR (un 76,56% del total). Són quantitats que fan feredat.

Si es reparteixen els 993,28 milions entre les 120.115 empreses i autònoms, la mitjana és de 8.269,43 €, que, comparada amb els 184.368, 31 € de la mitjana dels crèdits signats, representa una quantitat insignificant del deute (un 4,5%). Vaja, ni per a pipes.

En resum, per al sector turístic, aquests ajuts escarransits són una presa de pèl.