Els avenços odontològics són cada dia més notables, i diverses clíniques els incorporen pel que suposa de benestar per als pacients. L'última novetat és la sedació conscient amb òxid nitrós que s'utilitza en determinats pacients, nens, persones amb discapacitat i homes i dones que no se senten còmodes a la butaca de les clíniques ja que hi ha estudis que testifiquen que el 65% dels pacients dentals experimenten ansietat. Moltes persones, tot i que costa admetre-ho, no es posen en mans d'un dentista per la por que senten.

La utilització de la sedació per òxid nitrós, facilita un estat de benestar, redueix les manifestacions de tensió del pacient i l'ansietat. Amb la incorporació d'aquesta sedació a la clínica s'estima que en els pacients es produeix una relaxació absoluta sense perdre capacitats.

Aquesta sedació per òxid nitrós s'usa ja habitualment en nombrosos països, (Estats Units, Dinamarca, Austràlia o França) des de fa anys i amb èxit. Són països on el desenvolupament de l'odontologia és extremadament especialitzat.

La tècnica de sedació conscient per òxid nitrós és extremadament útil en pacients que en la butaca del dentista acostumen a manifestar impossibilitat de relaxació, sudoració, engarrotament muscular, tremolors, taquicàrdia i asfíxia. És a més una tècnica amb molts avantatges segons el parer dels odontòlegs que la utilitzen. El testimoni dels pacients és unànime. Asseguren que "l'ansietat i la por en entrar a la consulta del dentista desapareix. Ara, les coses han canviat ja que amb l'aplicació de l'òxid nitrós, proporciona un estat de benestar, que relaxa i que permet al professional treballar amb mi i deixar el meu boca en perfectes condicions. Ja no existeix la por.