El proper 4 de març l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella acollirà el primer cicle formatiu per formar voluntaris en cures pal·liatives a l'Alt Maresme. La formació va adreçada a les persones que ja fan voluntariat hospitalari i també als cuidadors informals

que estiguin interessats en l'acció voluntària.