L’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) treballen plegats per unificar criteris i homogeneïtzar processos en el tractament de l’asma pediàtric amb l’objectiu de millorar l’atenció i que els pacients de l’Alt Maresme i la Selva Marítima siguin tractats i controlats sota els mateixos paràmetres i rebin uns missatges harmonitzats. Es per aquest motiu que des d’una visió transversal, amb professionals sanitaris de l’atenció primària i hospitalària de les dues organitzacions s’han elaborat, consensuat i validat els continguts de tot un material divulgatiu que ha de servir tant per als equips sanitaris com per ensenyar als malalts i les seves famílies a fer un bon maneig i control de la malaltia.

L’asma és la malaltia crònica més prevalent en l’edat pediàtrica a la població catalana, de fet té un gran impacte en les consultes d’atenció primària i en els serveis d’urgències. Un percentatge elevat dels pacients que acaben sent derivats a centres de referència per asma de control difícil ho són, moltes vegades, a conseqüència d’haver aplicat incorrectament la tècnica d’administració de la medicació inhalada o bé per no haver administrat de manera regular la medicació, dues situacions que acaben desembocant en un augment dels fàrmacs i, per tant, més efectes secundaris, i moltes vegades aquests nous tractaments farmacològics generen el rebuig de pacients i famílies.

Per aquest motiu és molt important comptar amb uns procediments homogeneïtzats i compartits per part de tots els professionals del territori per poder abordar la malaltia des de la mateixa perspectiva.