Un grup d’investigadors russos han desenvolupat un sistema de biòpsia òptica que pot distingir entre teixit hepàtic cancerós i sa, fet que implica facilitar el diagnòstic del càncer de fetge, que és el sisè càncer més comú a nivell mundial. La investigació, que s’ha publicat a la revista Biomedical Optics Express, ha estat realitzada per membres de la Universitat Estatal d’Orel (Rússia) i ha experimentat en ratolins els resultats.

«L’instrument està dissenyat per ser compatible amb les agulles que s’utilitzen actualment per a les biòpsies de fetge. Per tant, algun dia podria ajudar els cirurgians a navegar amb més precisió amb l’instrument de biòpsia per disminuir la quantitat d’errors en prendre mostres de teixit que es fan servir per al diagnòstic», va assegurar l’investigador Evgenii Zherebtsov.

El sistema també s’ha mostrat prometedor en proves preliminars en persones amb sospita de càncer de fetge. Els investigadors expliquen que han dissenyat el nou dispositiu després que els cirurgians amb què col·laboraven van notar que és difícil fer biòpsies amb agulla al lloc correcte. Els tumors en etapa primerenca poden ser difícils d’identificar quan s’insereix una petita agulla buida al fetge per obtenir una mostra de teixit. Si l’agulla es col·loca incorrectament i no arriba al tumor, podria donar lloc a un diagnòstic incorrecte. El nou sistema combina espectroscòpia de reflectància difusa i mesuraments de fluorescència.