Costes de l'Estat ha acceptat finalment que l'Ajuntament de Blanes pagui 9.200 euros en comptes dels 14.000 inicials que reclamava per les zones blaves que el consistori va instal·lar l'any passat a la zona del passeig marítim. L'Estat havia demanat aquests diners en concepte de cànon d'ocupació i aprofitament del domini públic maritimoterrestre però llavors l'Ajuntament no va estar d'acord amb la xifra i va presentar un recurs de reposició.

El 15 de maig d'enguany, el Servei Provincial de Costes a Girona va fer la liquidació en concepte del cànon d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per la instal·lació de les zones blaves al passeig, una quantitat de fins a 14.352 euros. Aquests diners que feien referència als serveis de temporada de l'estiu de 2012.

Uns dies més tard, el 20 de maig, el consistori va rebre per registre l'escrit de reclamació de Costes de l'Estat amb el document de la Direcció general de sostenibilitat de la costa i del mar que contenia l'esmentada liquidació.

L'any passat, abans d'adjudicar tota la zona blava del municipi a SABA, l'Ajuntament de Blanes va treure a concurs un paquet de places de zona blava per als mesos d'estiu i que va adjudicar per uns 150.000 euros. Es van posar unes 700 places d'aquest aparcament de pagament més que els anys anteriors i majoritàriament estaven situades al front marítim.

D'aquesta manera, Costes de l'Estat reclamava a l'Ajuntament l'explotació d'aquestes zones blaves durant l'exercici de 2012 en ser un espai de domini públic maritimoterrestre i, per tant, una propietat del mateix Estat.

Amb tot, l'Ajuntament de Blanes no estava d'acord amb la xifra reclamada per Costes de l'Estat i el mateix 20 de maig va interposar un recurs de reposició contra la liquidació, a l'oficina de correus del municipi. El consistori considerava que el càlcul no estava ben realitzat i que la xifra havia de ser d'uns 5.000 euros menys que el reclamat per l'Estat. L'Ajuntament va argumentar llavors que l'import no concordava amb la realitat dels beneficis obtinguts i així ho va acreditar amb un certificat i estudi econòmic financer de la Tresoreria municipal i que van incloure en l'expedient. Aquest estudi econòmic va entrar en el registre del Servei de Costes amb data d'11 de juliol d'aquest any amb les esmentades justificacions.

Llavors, la Junta de Govern Local va aprovar que s'anul·lés la liquidació de 14.352 euros i en va demanar una de nova per un import de 9.251 euros.

Finalment, el Servei de Costes ha revisat l'estudi de l'Ajuntament de Blanes i ha acceptat el cànon proposat per Blanes.