L'empresa Copcisa, SA. ha guanyat el concurs públic per aconseguir l'adjudicació del projecte de construcció del futur edifici de la caserna de la Policia Local de Lloret de Mar i de Protecció Civil. Ara, l'empresa ha d'entregar una sèrie de documentació i després la Junta de Govern haurà d'aprovar l'adjudicació definitiva del projecte.

La Junta de Govern va aprovar a finals d'octubre l'inici de l'expedient de contractació de l'obra. Cal recordar que és la segona vegada que es treu a concurs el projecte. El 13 de maig passat el govern va adjudicar la mateixa obra a Vias y Construcciones per un import de 2,58 milions d'euros (el preu de sortida era de 3,7 milions d'euros) i es preveia que les obres comencessin a finals d'estiu passat. Però l'empresa va renunciar a l'obra per discrepàncies amb el preu. La constructora creia que tal com estava redactat el projecte no es podia fer i per aconseguir-ho demanava augmentar el cost. L'Ajuntament no hi estava d'acord i l'empresa va renunciar.

Així, es va fer un nou concurs amb un canvi de redactat al plec de clàusules, precisament per evitar que una empresa presentés un pressupost massa a la baixa i llavors demanessin més diners.

Al nou concurs el preu de sortida era de 3,6 milions d'euros i en aquesta ocasió s'hi han presentat 21 empreses (en l'anterior en van ser 26). La Mesa de Contractació es va reunir el passat 14 de març per valorar les pliques presentades i la millor oferta ha estat la de Copcisa, SA. per un import de 3.225.512,76 euros (IVA a part), unes millores equivalents a 556.480,47 euros i un termini d'execució d'obres de 61 setmanes.

Cal destacar que en la valoració de les pliques, la Mesa de Contractació va excloure cinc empreses "per incórrer en situació de temeritat" d'un dels punts del plec de clàusules del contracte.

D'aquesta manera, la Junta de Govern Local ha requerit a Copcisa, SA. la documentació i garanties, pas previ per adjudicar-li definitivament el projecte.

Així, la constructora ha de presentar una garantia de 161.275,54 euros, justificar que es troba al corrent en matèria tributària i de Seguretat Social, acreditar la solvència tècnica o professional de les empreses que vulguin subcontractar, entre altres requisits.

Si no presentés la documentació en un termini de temps establert, s'entendrà que retira l'oferta. Tot i això, el regidor d'Urbanisme, Jordi Martínez, es va mostrar esperançat en què aquesta empresa serà la definitiva i que les obres podran començar ben aviat.