Dissabte, formant part de la programació de la Festa de les Flors, es presentarà el llibre Vidreres, històries d'entitats, que ha editat l'Ajuntament i que recull la història de les més de 130 entitats que han estat o estan encara en actiu a Vidreres, un poble amb un moviment associatiu molt important. El treball és obra de Carles i Montse Sanz, que han format part del món associatiu vidrerenc durant més de 20 anys i que han comptat amb el suport d'entitats que han aportat informació i documentació tant escrita com gràfica de la seva activitat. El llibre combina fotos actuals amb altres d'històriques, com la que reproduïm.