L'Ajuntament de Riudellots ha confirmat l'aposta per preveure una partida del pressupost municipal per a l'exercici del 2020 per assegurar la completa gratuïtat de l'ensenyament públic al municipi. En aquest sentit, «la partida pressupostària serà suficient» per a l'adquisició de tots els llibres de text per a les famílies de l'escola així com la renovació dels materials i recursos pedagògics de la llar d'infants.

«Volem ajudar econòmicament les famílies i hem cregut que posar una partida al pressupost de 2020 destinada a pagar els llibres de text és una bona proposta», apunta la regidora d'Ensenyament de Riudellots, Cristina Pineda. «És una idea que hem portat des de l'equip de govern i a la qual hem estat d'acord per tirar endavant» que assegura que ara s'han de reunir amb l'AMPA per detallar totes les necessitats.

La proposta, explica, afecta «202 alumnes i la llar d'infants, que ajudarem d'una altra manera, a través de material, perquè ells no tenen llibres de text».

Segons l'equip de govern, la proposta neix amb l'objectiu de donar compliment a una de les línies estratègiques de mandat en referència a l'educació. «Volem posar a disposició els recursos públics a favor d'inversions estratègiques com és, indiscutiblement, l'ensenyament públic en la seva etapa bàsica», explica el comunicat d'ahir de l'Ajuntament.

Així, per Pineda la materialització d'aquesta inversió pretén alleugerir les càrregues econòmiques de les famílies del municipi derivades de l'escolarització, proporcionar el millor material per als nens i nenes de Riudellots i garantir un cicle de vida complet d'aquest material.

En aquest sentit, per afavorir la continuïtat d'aquest material, no es descarta reutilitzar-lo per a noves promocions, sempre que els respectius centres decideixin la continuïtat dels mateixos materials.

Gestió i objectius

L'execució d'aquesta inversió serà comunicada a les AMPAs de la llar d'infants i de l'escola en el moment en què es conegui el material que cal adquirir així com el nombre d'unitats necessàries per al curs 2020/21 amb la finalitat de coordinar-ne el repartiment i entrega a totes les famílies.

Amb aquesta actuació, explica el comunicat, l'equip de govern dona compliment a un dels compromisos electorals basats en el foment i millora de l'Ensenyament i el suport amb les famílies, juntament amb una política fiscal justa situant el tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles urbans i rústics al mínim legal.